Hoppa till innehåll

Dagvattenavloppet på Edelfeltbulevarden och Skepparegatan saneras genom rörinfodring – arbetet börjar under vecka 19

Borgå vatten påbörjar sanering av dagvattenavlopp på Edelfeltbulevarden och Skepparegatan. Saneringsarbetet påbörjas under vecka 19 och arbetet utförs genom schaktfri metod med s.k. rörinfodring. Dagvattenavloppet infodras från korsningen av Edelfeltbulevarden och Adlercreutzgatan ända till Borgå å, tillsammans ca. 960 m. Arbetet tar cirka 5-6 veckor.

Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsröret en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med hjälp av UV-ljus. Under infodringsarbetet kan man märka lukt av plast på området, arbetet kan också orsaka buller. Arbetet påbörjas vid korsningen av Adlercreutzgatan och Edelfeltbulevarden varifrån man framskrider mot ån i ungefär 100 m etapper åt gången.

Arbetet för med sig avsmalnade körbanor på det ställe infodringsutrustningen är och var arbetet utförs. Som entreprenör fungerar Sujutek Oy.