Hoppa till innehåll

De första stegen har tagits för ett virtuellt museum i Borgå

Det gemensamma projektet för Borgå stad och Borgå museum, det virtuella konstmuseet, håller på att komma i gång.

Kuva Walter Runebergin veistoskokoelmasta.

Samtidigt har samarbetet inletts med Stereoscape som genomför projektet tekniskt, och med arkitekt Julia Falck som har planerat konstmuseibyggnaden. Enligt planerna kommer invigningen av det virtuella museet att äga rum 2023, då den första delen av museet blir färdig.
– Ett särskilt tillskott i detta projekt är att det virtuella konstmuseet utformas enligt arkitekt Julia Falcks diplomarbete från 2021, i vilket hon har planerat en ny byggnad för Borgå konstmuseum. Det är spännande att se hur planen omvandlas till ett tredimensionellt utrymme och hurdan miljö den erbjuder för de virtuella verken, berättar Susann Hartman från Borgå stad.
– Fördelen med ett virtuellt museum är att vi i och med försök, tester och respons kan utveckla konceptet. Allt behöver inte vara klart genast. Vi strävar efter att museet ska kunna utvidgas flexibelt och att vi vid förverkligande av museet också bereder oss på utvecklingen av presentationstekniken och framtida nya möjligheter, fortsätter Susann Hartman.


Målningar, grafik och skulpturer med 3D-teknik


I det virtuella konstmuseet kommer målningar, grafik och skulpturer från Borgå stads och Borgå museums konstsamlingar att presenteras. De fotograferas, filmas och skannas i digital form för genomförandet. Man kan också ”hänga upp” videor och texter på väggarna. Till en början har en utställning med cirka 50 verk planerats för museet.
– Nästa steg är val och fotografering av verk som kommer till den första utställningen och utarbetande av utställningsmanuskript. Processen påminner i stor utsträckning om normal utställningsplanering, konstaterar amanuens Susanna Widjeskog från Borgå museum.
Interaktionen, som är en väsentlig del av det virtuella genomförandet, förverkligas så att besökarna kan röra sig i museilokalen som olika virtuella gestalter, som avatar, och diskutera sinsemellan eller utbyta tankar i chatten.

I bakgrunden finns invånarinitiativet och önskan om att se verken i samlingarna


Bakom inrättandet av ett virtuellt museum finns invånarinitiativet från 2021 och den allmänna önskan om att få se verk från Borgå museum och stadens konstsamlingar i större utsträckning. Genomförandet erbjuder ett nytt alternativ för att bekanta sig med konstsamlingarna i Borgå. Det virtuella konstmuseet ökar konstens tillgänglighet och skapar en ny utställningsupplevelse.
– Presentation en av konst i digital form betjänar många sådana målgrupper för vilka det av olika orsaker är svårt att besöka museer och utställningar. Vi anser också utifrån erfarenheterna från andra museer som erbjuder digitala utställningar att tjänsten lämpar sig väl t.ex. som stöd för skolundervisningen. I bästa fall är en virtuell utställning en form av publikarbete på samma sätt som ett traditionellt utställningsbesök, konstaterar museidirektör Johanna Lehto-Vahtera från Borgå museum.
I fortsättningen kan man bekanta sig med virtuella konstmuseet via länken på webbplatsen med dator, mobil utrustning och med de flesta VR-glasögon. Virtuella konstmuseet genomförs i en webbaserad Mozilla Hubs-miljö, som inte kräver att användaren laddar ner en separat applikation.
För det tekniska genomförandet av virtuella museet ansvarar Stereoscape Oy och för modelleringen i 3D av konstmuseibyggnaden arkitekt Julia Falck. Priset för det tekniska genomförandet är 38 400 euro, och dessutom uppstår kostnader för modelleringar och fotografering av konstverk.