Hoppa till innehåll

Delta i beredningen av Borgå stads boendeprogram

Borgå stad utarbetar som bäst ett boendeprogram. Målet med programmet är att ordna boendeförhållanden så att varje kommuninvånare har en bra och ändamålsenlig bostad med tanke på sin livssituation och sina bostadsbehov. Kommuninvånarna bes delta aktivt i beredningen av programmet.

Borgå stad utarbetar som bäst ett boendeprogram. Målet med programmet är att ordna boendeförhållanden så att varje kommuninvånare har en bra och ändamålsenlig bostad med tanke på sin livssituation och sina bostadsbehov. Kommuninvånarna bes delta aktivt i beredningen av programmet.

Kommuninvånarna kan delta i beredningen genom att svara på en enkät om boende 3–16 februari, att delta i en workshop om boende den 27 februari, samt senare på våren genom att kommentera utkastet till boendeprogram innan det godkänns i stadsstyrelsen. 

Boendeprogrammet grundar sig på stadens strategi Drömmarnas Borgå 2030 och genomför strategins fyra huvudsakliga mål: att vara den populäraste hemstaden, att vara bäst också i vardagen, att erbjuda aktiv och mångsidig stadsliv och att vara föregångare i klimatarbetet.

– Målet för boendeprogrammet är att styra boendet och utvecklingen av boendet för invånarnas mångsidiga behov, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Gott boende tillhör alla 

Stadsutvecklingen i Borgå stad började utarbeta programmet i höstas genom att granska hur det tidigare bostadspolitiska programmet genomförts samt stadens övriga program, planer och utredningar som gäller boende. På grund av granskningen utarbetades preliminära utgångspunkter och nu är det kommuninvånarnas tur att delta i planeringen.

– I och med enkäten vill vi höra nuvarande och kommande invånarnas åsikter om hur vi kan förbättra boendet i Borgå. Vi vill också höra vad invånarna tycker att är viktigt vid boende och hur de kan delta i utvecklingsarbetet också i fortsättningen, fortsätter von Schoultz.

Enkäten om boende kan besvaras 3–16 februari, och resultaten publiceras på stadens webbplats ungefär i slutet av februari. Enkäten kan besvaras via en länk på stadens webbplats. Resultaten presenteras också i en workshop om boende som är öppen för alla. Workshopen ordnas i Konstfabriken torsdagen den 27 februari. Programmet och anmälningslänken finns också på stadens webbplats.

Ytterligare information
planläggare Jaana von Denffer
tfn 040 5941 543
jaana.von.denffer@porvoo.fi

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 019 520 2221
fvs@porvoo.fi