Hoppa till innehåll

Dina grenar täcker väl inte synligheten eller stör framkomligheten på gatan? Fastighetsägaren har ansvar för att hålla växtligheten välvårdad

Träd och buskar har åter under sommaren vuxit och grenarna hänger ställvis för lågt, då de täcker synligheten eller tränger sig in i gång- och cykeltrafikleden och körbanan.

Harjakone puun alla.

Fastighetsägaren eller hyresgästen har ansvar för att kvista växtligheten vid behov och se till att växterna inte tränger sig in för mycket utan växer inom den egna fastigheten. Till fastighetsägarens ansvar hör också att se till att körlederna har en tillräckligt fri höjd.
På körbanan ska den fria höjden vara minst 4,8 meter och på gång- och cykelvägar 4 meter.
Fastighetsägaren ska också sörja för att hålla gatans grönområde snyggt på högst tre meters avstånd från tomtgränsen.
Det är särskilt viktigt att sörja för synligheten i korsningsområden och vid tomtanslutningar.

Staden uppmanar vid behov att vidta åtgärder


Borgå stad begär fastighetsägarna att kontrollera växtligheten och uppmanar att klippa den för att det vore tryggt för alla att röra sig på gatorna och gång- och cykelvägarna när kvällarna blir mörka på hösten.
Den fria höjden är viktig eftersom höga fordon rör sig på gator, och fordonen för underhåll av gator och gång- och cykelvägar behöver utrymme för att sköta sina områden.