Hoppa till innehåll

Du hinner ännu delta i beredningen av boendeprogrammet

Enkäten om boende, som kunde besvaras till mitten av februari, gav mycket information om borgåbornas behov och önskemål i anslutning till boende. Enkäten var en del av beredningen av boendeprogrammet 2020–2030.

Enkäten om boende, som kunde besvaras till mitten av februari, gav mycket information om borgåbornas behov och önskemål i anslutning till boende. Enkäten var en del av beredningen av boendeprogrammet 2020–2030.

Invånarna har ännu möjlighet att delta i beredningen av programmet på workshoppen om boende som ordnas torsdagen den 27 februari kl. 12–15.30 i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Anmäl dig till workshoppen senast 24.2. Programmet och anmälningslänken finns på stadens webbplats: Boendeprogram 2020–2030.

Som diskussionsinledare för workshoppen och paneldeltagare medverkar bl.a. region- och befolkningsforskare Timo Aro från MDI, bitr. direktör Hanna Dahlmann från ARA och direktör Aija Tasa från RAKLI ry.

Boendeprogrammet kan också kommenteras senare på våren innan det godkänns i fullmäktige. 

– Målet för workshoppen är att fastställa riktlinjer, mål, delmål, medel och åtgärder för boende. Vi undersöker om riktlinjerna som redan finns är aktuella och utvecklar och kommer med idéer för nya teman. Vi önskar många deltagare i workshoppen, alltså välkomna med, säger Jaana von Denffer, som svarar för beredningen av boendeprogrammet.
På enkäten kom 176 svar som gås igenom som bäst. Största delen av svaren kom från borgåbor, speciellt av invånare som bor nära centrum. De centrala resultaten av enkäten publiceras på workshoppen om boende och hela resultatet på stadens webbplats i mars.

– Vi fick intressant information om borgåbors och icke-ortsbors bostadsbehov och drömmar samt om Borgås dragningskraft – hur gör vi drömmarnas hemstad ännu mer lockande och trivsam? Ett stort tack till alla som svarade på enkäten! Vi kan utnyttja materialet vid utvecklingen av boendet vid stadens olika sektorer och med olika intressentgrupper, säger Jaana von Denffer.

Ytterligare uppgifter:
planläggare Jaana von Denffer
tfn 040 594 1543
jaana.von.denffer@porvoo.fi

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
tfn 019 520 2221
fvs@porvoo.fi