Hoppa till innehåll

Eleverna i åk 5 i Borgå gjorde miljöinsatser

Elever i åk 5 i skolor i Borgå gjorde miljöinsatser på sin fritid och antecknade sina insatser i ett pass. Det handlade om ett jippo som arrangerades i oktober på energisparveckan. Eleverna i åk 5 i Kevätkummun koulu utmanade eleverna i åk 5 i andra grundskolor i Borgå.

Komposti.

– I år deltog 14 klasser, sammanlagt 271 elever, i jippot. Det är det största antalet under de fyra senaste åren, berättar stadens expert inom hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Miljöinsatser under en vecka

I jippot gjorde eleverna alltså miljöinsatser under en vecka på sin egen fritid och antecknade insatserna i ett pass som hade delats ut på förhand. Miljöteamet i Kevätkummun koulu har utvecklat passet.

– I passet har det räknats upp miljöinsatser med anknytning till återvinning, energibesparing och konsumtion. Man får en anteckning till exempel genom att ta glas till glasinsamling eller genom att släcka ljus som brinner i onödan.

Eleverna fyllde i passet hemma och gav det tillbaka till sin lärare när passet var ifyllt. Alla elever fick ett miljöinsatsdiplom som intyg över det frivilliga deltagandet. Bland alla elever som returnerade passet utlottas dessutom priser i varje klass och en huvudvinst.

– I passen för eleverna i åk 5 finns många vardagliga miljöinsatser. Var och en kan prova passet eller tänka efter att min vardagssyssla är en miljöinsats. Detta är ett bra sätt att göra det klart för sig själv vad man redan gör och vad man kunde göra annars, fortsätter Päivärinta.

Miljöinsatspasset får användas av alla med en s.k. creative commonslicens. Borgå stad är medlem i Climate Leadership Council som har medverkat i att miljöinsatsjippot har arrangerats också i New York.

Miljöinsatser i miljöinsatspasset:

 • Jag förde papper till pappersinsamling.
 • Jag förde papp och kartong till kartonginsamling.
 • Jag förde tomma flaskor till flaskretur.
 • Jag förde glas till glasinsamling.
 • Jag förde metall till metallinsamling.
 • Jag förde förpackningsplast till plastinsamling.
 • Jag förde använda tejpade batterier till insamling.
 • Jag förde bioavfall till en kompost eller ett bioavfallskärl.
 • Jag förde en onödig vara till loppmarknad eller skänkte bort den.
 • Jag gick till fots eller cyklade i stället för att åka bil.
 • Jag kopplade av strömmen i en elektrisk anordning.
 • Jag släckte lampor som lyste i onödan.
 • Jag stängde kranen eller duschen så att den inte skulle rinna i onödan när jag tvålade in mig.
 • Jag köpte inte fast jag ville. Jag beslutade att köpa bara sådant som jag behöver.
 • Jag köpte en miljömärkt produkt.
 • Jag köpte en ekomärkt produkt.
 • Jag köpte en rättvisemärkt produkt.

Borgå stad deltar i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare

Vid sidan av eleverna har också Borgå stads organisation gått igenom möjliga sätt att spara el under den kommande uppvärmningsperioden. Dessutom uppmuntras både de anställda och invånarna i staden att använda el på ett förnuftigt sätt.

– Borgå stad har anmält sig till den riksomfattande energisparkampanjen som heter Snäppet svalare. I och med stadsstyrelsens beslut och kampanjen har Borgå stad förbundit sig till att sänka temperaturen i de fastigheter som ingår i stadens fjärrövervakning med en grad under tider då fastigheter används och med 1,5 grader under övriga tider. Också i livscykelobjekt med många daghem och skolor vidtar man liknande energisparåtgärder, berättar Päivärinta.

Det lönar sig att spara energi med beaktande av hälsoeffekter

Institutet för hälsa och välfärd har med anledning av energibesparing publicerat en tipslista över saker som det lönar sig att beakta, så att energisparåtgärderna inte försvagar den egna boendehälsan eller grannens boendehälsa.