Hoppa till innehåll

Enkät om erfarenheter av Ågatan som cykelgata

Ågatan ändrades sommaren 2022 till cykelgata på avsnittet mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan, men helt slutfördes arbetet först i höstas.

Pyöräilijä Jokikadulla.

Nu utreder Borgå stad vad invånarna och andra som rör sig i staden anser om och vad de har för erfarenheter av förändringen samt trivsamheten och tryggheten i staden.
Genom enkäten utreder man hur omvandlingen av Ågatan till cykelgata har inverkat på tryggheten med hänsyn till dem som rör sig vid åstranden och på områdets trivsamhet.

Enkäten besvaras anonymt, och enskilda människor kan inte identifieras på basis av svaren. Enkäten kan besvaras ända fram till 20.12.2022.
A-Insinöörit ansvarar för utarbetandet av enkäten och för att samla in svaren.
År 2023 publiceras en rapport om enkäten och om den undersökning som gjordes i höstas med hjälp av observationer.