Hoppa till innehåll

Erövra orden, rap-workshop för unga på biblioteket

På ungdomsbiblioteket i huvudbiblioteket ordnas en jättepopulär rap-workshop för unga den 10 oktober kl. 15.30.

Verkstaden leds av rapartisten Mikko Sarjanen, känd från bandet Atomirotta, och kulturredaktören Aleksis Salusjärvi.

I verkstaden närmar vi oss språket via musiken och lyriken. Tillsammans med Mikko Sarjanen och Aleksis Salusjärvi får deltagarna i en avslappnad atmosfär fundera över de påverkningsmetoder som använts i texterna. Frågor som bollas är: vem talar, för vem är orden avsedda och vad strävar man till med texten.

I verkstaden lyssnar vi på en hel del musik och musiklyrik. Mikko Sarjanen använder praktiska exempel för att väcka deltagarnas intresse för rap. Liknande verkstäder har ordnats ända sedan år 2016 och har alltid fått ett entusiastiskt mottagande.

Raplyriker jobbar med läskunnighet

Genom att se närmare på raplyriken funderar vi på vilken betydelse det har i vars och ens eget liv att man förstår en text. Den som förstår språket och kan använda det mångsidigt har också större möjligheter att uttrycka sig själv. Det är svårare att lura en skicklig språkanvändare.

Verkstäderna är en del av Läscentrums projekt Sanat haltuun (Erövra orden) vars målsättning är att stärka ungas läs läsförmåga och väcka en iver att läsa. Både författare, forskare och modersmålslärare har deltagit i planeringen av projektet.

Verkstaden i Borgå stadsbibliotek ordnas på den finska litteraturens dag den 10 oktober kl. 15.30-17.00. Verkstaden är gratis och öppen för alla unga i åldern 13-19. Tidigare erfarenhet av rap eller skrivande behövs inte. De första 25 anmälda ryms med.

Borgå stadsbibliotek har ett rikligt evenemangsutbud hela hösten. Förutom författarbesök erbjuder biblioteket även annat slags kulturinnehåll.

”Efter pandemin har folk en speciellt stor önskan att träffa andra och få uppleva saker tillsammans”, säger Sanni Saarinen, bibliotekarie och evenemangsansvarig på Borgå stadsbibliotek. Anmälan och ytterligare information: Sanni Saarinen, bibliotekarie och evenemangsansvarig, tfn 040 353 8255