Hoppa till innehåll

Ett nytt konstverk hämtar ljus till Gammelbacka

Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka. I arbetsgruppen ingår konstnärerna Petri Hytönen, Sampsa Indrén och Kalle Turakka Purhonen. Konstnärerna har under tidigare år skapat ljuskonstverk bland annat vid Kantelehuset i Vårberga och vid Konstfabriken.

Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka. I arbetsgruppen ingår konstnärerna Petri Hytönen, Sampsa Indrén och Kalle Turakka Purhonen. Konstnärerna har under tidigare år skapat ljuskonstverk bland annat vid Kantelehuset i Vårberga och vid Konstfabriken.

Verken består av ljuskablar i olika färger, stommar och elkablar. Av dessa material har arbetsgruppens konstnärer utformat figurer som passar för olika teman och som lyser i grupper och enskilt.

Temat för ljusverket vid idrottsplanen i Vårberga förra året var Multiversum Summergames. Verket vid Gammelbacka allaktivitetshus kallar vi Multiversumin monitoimi. Förutom att skapa ljus vill vi med konstverkets figurer muntra upp stadsmiljön och också uppmuntra invånarna att röra sig aktivt under den mörka tiden, konstaterar Petri Hytönen.
Ljuskonstverket kommer att hänga framme hela vintern. Verket har skapats i samarbete med förortsutvecklingen i Gammelbacka och kulturtjänsterna.

Förortsutvecklingen främjar välfärd, trivsel och trygghet i förorterna tillsammans med invånarna och olika aktörer.

Mera information:
Susann Hartman, chef för kulturtjänster
tfn 040 550 4527
susann.hartman@porvoo.fi

Petri Hytönen, bildkonstnär
tfn 040 583 5507
phytonen@gmail.com