Hoppa till innehåll

Ett nytt utrymme för skatehall funnits i Östermalm, ändring av användningsändamål för nämndens behandling

Stadsutvecklingsnämnden behandlar i sitt möte 17.1.2023 partiell ändring av användningsändamål av fastigheten på Smedjevägen, industriområdet i Östermalm, till idrottslokal. Idrottslokalen ska främst drivas av Borgå stads ungdomstjänster och området är tänkt att användas för skateboardåkning, BMX-cykling och scooteråkning.

Porvoon kaupungin tunnus.

I samband med utrymmen som tidigare använts för produktion finns lager- och personalutrymmen, vilka kan byggas om eller kan som sådana användas för det nya ändamålet.

Stadsfullmäktige har i sitt möte 1.11.2021 beslutat att Borgå stads ungdomstjänster utreder en möjlighet att bygga en inomhusskejtplats i Borgå. Ungdomstjänsterna har i samarbete med lokalitetsledningen utrett olika alternativ och kartlagt olika utrymmen för en skejthall inomhus för ungdomar såväl på stadens egna som på utrymmen ägda av utomstående.

-En skejthall har länge efterlängtats till Borgå. Man hittade utrymmen för band på Pensselitehdas och man har redan skrivit på hyreskontraktet, utrymmen planeras i rask takt och man kommer att börja bygga snarast möjligt. Det skulle vara fint om vi också kunde lösa ärendet med inomhusskejthallen, säger Nina Jorkama, chef för ungdomstjänsterna.

Ungdomstjänsterna förbereder just nu ärendet i samarbete med olika aktörer. Efter att stadsutvecklingsnämnden behandlat ändringen av användningsändamålet behandlas ärendet ännu skilt i den nya livskraftsnämnden.

Som nuvarande möjliggör detaljplanen inte idrotts- eller andra tjänsteutrymmen

Detaljplanen definierar hur mycket, på vilket ställe och till vilket ändamål det är tillåtet att bygga. Vårberga arbetsplatsområde har en detaljplan från år 1982 som är i kraft. Enligt detaljplanen får man på området bygga industri- och lagerbyggnader, men inte utrymmen för t.ex. idrott eller för andra tjänster.
– Därefter har området utvecklats på grund av ändringar i näringsstrukturen till att vara allt mer en del av stadens servicenätverk, så att t.ex. idrottstjänster i lämplig omfattning skulle passa till området, säger planläggare Pekka Mikkola.
– Man måste bara först söka undantagslov om bestämmelsen som styr detaljplanets användning och sedan bereda ett beslut om undantagslovet. Efter att stadsutvecklingsnämnden gett undantagsbeslut är det möjligt att söka byggnadstillstånd för att verkställa idrottslokalerna. Handlingssättet gäller för alla fastigheter på området. Förfaringssättet„“ bedöms alltid fall för fall.

Industribyggnaden på fastigheten är 1316 m²-vy och 550 m²-vy av ytan, som tidigare har använts för produktion, vill man nu ändra till idrottslokal. Ändringen är cirka 46 % av den utnyttjade byggrätten och cirka 27 % av hela tomtens byggrätt. Det är möjligt att ordna parkeringsplatser också för idrottslokalen på den till sin form långa tomten då största delen av fastigheten förblir i produktionsbruk. Byggnadens fasader ändras inte.