Hoppa till innehåll

Evenemanget Hörs de ungas röst? på webben den 16 februari

Det traditionella tvåspråkiga evenemanget Hörs de ungas röst? samlar representanter från skolor och läroanstalter i Borgå för att diskutera och framföra sina åsikter till beslutsfattare och tjänsteinnehavare.

Det traditionella tvåspråkiga evenemanget Hörs de ungas röst? samlar representanter från skolor och läroanstalter i Borgå för att diskutera och framföra sina åsikter till beslutsfattare och tjänsteinnehavare.

 Detta års teman är särskilt skola, fritid och klimatförändring.

 – På grund av den rådande pandemisituationen ordnas evenemanget på webben via Teams. Vi ger ordet endast åt paneldeltagare. Andra som följer med evenemanget kan ändå ställa frågor och ge kommentarer via chatten. Vi uppmuntrar unga och personer som arbetar med unga att ta tillfället i akt och delta aktivt i diskussionen, säger Petra Backman från ungdomstjänsterna.

Evenemanget ordnas tisdag 16.2.2021 kl. 12–14. Länken till Teams-mötet finns från den 15 februari på adressen www.borga.fi/unga

Evenemanget Hörs de ungas röst? bidrar till att uppfylla det krav som ställs i ungdomslagen om att kommunerna ska höra barn och unga. Både i kommunallagen och ungdomslagen står att unga ska ges möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. Dessutom ska unga höras i ärenden som berör dem. Evenemanget arrangeras av stadens ungdomstjänster och Borgå ungdomsfullmäktige.

Varmt välkommen att lyssna och delta!