Hoppa till innehåll

Finansiering för två projekt som främjar turismen i Borgå

Borgå fick finansiering för två projekt som främjar den regionala turismen år 2021. Finansiering beviljades för projekten ”EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun” (livskraftig turism genom EDUTECH-produkter) och ”Southcoast Bikepacking Trail” - rutter för gravel-cykling som nås med kollektivtrafiken i Nyland och Kymmenedalen. Finansiering för cykelprojektet ansöktes i huvudsak av Raseborg stad, Borgå stad och Pyöräilymatkailukeskus.

Borgå fick finansiering för två projekt som främjar den regionala turismen år 2021. Finansiering beviljades för projekten ”EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun” (livskraftig turism genom EDUTECH-produkter) och ”Southcoast Bikepacking Trail” – rutter för gravel-cykling som nås med kollektivtrafiken i Nyland och Kymmenedalen. Finansiering för cykelprojektet ansöktes i huvudsak av Raseborg stad, Borgå stad och Pyöräilymatkailukeskus.

På sommaren kunde regionala organisationer inom turism och motsvarande aktörer som på bred font utvecklar turismen i området ansöka om bidrag som finansieras av Arbets- och näringsministeriet, Etelä-Savon maakuntaliitto och Egentliga Finlands förbund. Inom utsatt tid lämnades 89 ansökningar, och 29 projekt föreslås få finansiering.

Färdiga tjänster för expert- och företagsgruppsbesök

Målet för projektet EDUTECH är att skapa färdiga tjänster för expertbesök i Borgå.
– Med dessa tjänster kan också researrangörer erbjuda nya tjänstehelheter genom att slå ihop olika turisttjänster, dvs. aktiviteter och inkvarterings- och restaurangtjänster, konstaterar Posintras utvecklingschef Jenni Juuvinmaa. Målgruppen är i synnerhet internationella, men också inhemska, expert- och företagsgrupper, fortsätter Juuvinmaa.

Utöver tjänster som kräver fysiskt besök erbjuds också virtuella besök.

– Virtualiteten kommer att öka och att också inom turismen bjuda på lättillgängliga och miljövänliga alternativ. Det är ett viktigt mål att vara med i denna utveckling och att testa på nya utvecklingsprocesser och produkter. Detta projekt möjliggör dessa, konstaterar Juuvinmaa.

Regionala cykelrutter utvecklas i Nyland och Kymmenedalen

I projektet ”Southcoast Bikepacking Trail” – rutter för gravel-cykling som nås med kollektivtrafiken i Nyland och Kymmenedalen kombineras Nylands och Kymmenedalens natur- och reseobjekt samt intressanta sandvägar och stigar till rutter för cykelresor. Alla delar av rutten kan lätt nås med kollektivtrafik. Målet är att skapa en ansvarsfull och hållbar tjänst som kombinerar teman som Visit Finland fastställt: naturturism och lokala kulturer.

Cykelresorna är en bransch som växer och ändras snabbt och som har stora ekonomiska konsekvenser.

– Också under coronapandemin har vi arbetat för att locka internationella turister till Borgå. Förr eller senare kommer internationella turister tillbaka till Finland, och då vill vi vara färdiga. I Finland är det möjligt att turista på ett säkert sätt utan trängsel, konstaterar Borgå stads turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

– Utvecklingen av cykelrutter främjar hållbar turism. Ansvarsfull turism och digitalisering är konkurrensfördelar som behövs i den internationella turismen i framtiden, fortsätter Myllynen.

Projektet ordnas av 13 kommuner och städer i Nyland och Kymmenedalen. Raseborg stad har det huvudsakliga ansvaret för ansökan, i vilken också Borgå stad och Pyöräilykuntien verkosto ry / Pyörämatkailukeskus deltar. Också de 11 andra städer finansierar projektet.

Digitaliseringen och den hållbara turismen utvecklas i Borgå också vid DigiTähti-projektet och programmet Sustainable Travel Finland, i vilket alla turistföretag borde delta för att utveckla sin affärsverksamhet.

Ytterligare information
turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen, Borgå stad
sari.myllynen@borga.fi
tfn 040 706 1200

utvecklingschef Jenni Juuvinmaa, Posintra
jenni.juuvinmaa@posintra.fi
tfn 050 393 4736