Hoppa till innehåll

Finskspråkiga utbildningssektionen funderar på Epoon koulus framtid

Epoon koulus elevantal minskar och hösten 2022 ser det ut att skolan inte har en enda elev i första klassen. Finskspråkiga utbildningssektionen diskuterar Epoon koulus framtid på sitt möte den 12 april.

– Vi diskuterar utmaningarna med hur elevantalet utvecklas och jag föreslår att vi startar en utredning om hur områdets undervisning ordnas från och med hösten 2022, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Epoon koulus verksamhet fortsätter läsåret 2022–2023. Det låga antalet barn är en stor utmaning för at skolan skulle kunna fortsätta, och ingen tydlig tillväxt syns i elevprognoserna för de kommande åren.

– Över 90 procent av skolans elever får skolskjuts. Vi måste undersöka om nya elever i området skulle hänvisas till andra skolor och lägga ner Ebbo skola, eftersom områdets barnantal inte möjliggör ordnandet av kvalitativt och ändamålsenligt skolarbete, såväl ur ekonomins som ur verksamhetens synvinkel, fortsätter Kettunen.

Epoon koulus verksamhet har ordnats i tre sammansatta klasser (1-2, 3-4 och 5-6) och med tre lärare. Dessutom har skolan en skolgångshandledare. Det totala elevantalet nästa år är lite över 30 barn.

Epoon koulus kostnader per elev under år 2021 var 15 123 euro. Medeltalet för de finskspråkiga skolorna var 9 704 euro/elev/år.