Hoppa till innehåll

Företag, gemenskap eller organisation – ansök till pionjär inom klimatarbetet

År 2020 delar Borgå stad för första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

År 2020 delar Borgå stad för första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet.

Ansökan för att få utmärkelsen har öppnats den 3 augusti. Ansökningstiden går ut den 30 september.

Vem kan ansöka om utmärkelsen?

Utmärkelsen kan ansökas av lokala företag, samfund eller organisationer som lever en hållbar vardag och aktivt deltar i att befrämja stadens miljö- och klimatmål. Företag och samfund inom Borgå stadskoncern är undantagna, de har ingen ansökningsrätt.

– Det finns fyra ansökningskriterier. Företaget, samfundet eller organisationen måste finnas i Borgå, verksamheten måste stödja stadens miljö- och klimatmål, och ska vara förlagd i Borgå. Utmärkelsen kan enbart ansökas för verksamhet eller aktioner som genomförts innan 2020, berättar Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling.

Prismottagaren väljs av en jury

Mottagaren av utmärkelsen väljs bland alla sökande av en jury som består av Jouni Keronen, verksamhetsledare för Climate Leadership Council och äldre rådgivare för Sitra, Leena Alihakkola, verksamhetsledare för miljörörelsen inom utvecklingsbolaget Posintra, Juho Heikkilä, ordförande för ungdomsfullmäktige i Borgå stad och Sanna Päivärinta, expert på stadens hållbara utveckling.

Utmärkelsen överäcks vid ett tillfälle i höst.

Priset är en utmärkelse och en video om prisets mottagare

Ett diplom för verksamhet som gjorts för miljöns och klimatets bästa överräcks till mottagare av priset Jag stöder klimatsmart Borgå. Staden producerar även en video om prisets mottagare och dess verksamhet som denne kan utnyttja i sin marknadsföring. Det görs även en podcast-sändning om företaget, samfundet eller organisationen som fått priset.

Mer information

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi