Hoppa till innehåll

Förslag om användning av tilläggsanslaget för skol- och daghemsmåltider

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte måndagen den 6 mars åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten på skol- och daghemsmåltiderna år 2023. Stadsfullmäktige beslutade i december om tilläggsanslag för bespisningen i skolor och daghem i Borgå.

Oppilaat ottamassa ruokaa koulun ruokalassa.

– Med anslaget kan vi bland annat förbättra brödsortimentet, göra salladsbordet mångsidigare, erbjuda fisk i stället för korv, ha ett andra huvudrättsalternativ på dagar då det serveras vegetarisk mat och ha pålägg eller ost på soppdagar, berättar verkställande direktör Leila Korhonen på Borgå kost- och städtjänster.

– Dessutom föreslår vi en efterrättsdag var sjätte vecka och servering av Borgågryta inför påsken och självständighetsdagen. Även ekologisk mjölk kan åter serveras i bespisningen.

Det har uppskattats att ungefär 780 000 euro räcker för att täcka dessa ändringar under hela året, då anslaget för måltiderna höjs med 0,5 euro per portion enligt fullmäktiges beslut. Om kostnaderna blir större, kan man använda också resten av det tilläggsanslag på en miljon euro som fullmäktige reserverade i budgeten 2023. 

Några av elevernas önskemål kommer att förverkligas

I januari tillfrågades skolornas elevkårer om önskemål om vad tilläggsfinansieringen borde användas till.

– Förslagen som baserar sig på elevernas önskemål är bättre bröd- och salladsortiment, efterrätt var sjätte vecka och mera fiskrätter på matlistan, berättar Korhonen.

Eleverna önskade dessutom olika feta, salta och kötthaltiga maträtter på matlistan, men dessa står i strid med näringsrekommendationer och stadens klimatprogram.

Satsningar också på trivseln

– Trivsel och lugn är starkt förknippade med matstundens kvalitet, så vi föreslår att vi inte bara ska satsa på matens kvalitet utan också på att förbättra trivseln i matsalarna i skolor och daghem, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Under detta år bereds en plan för att förbättra trivseln i matsalarna i skolor och daghem särskilt genom att minska på ljudnivån och satsa på inredningen. Det är meningen att åtgärder som ingår i planen ska testas i några matsalar redan under detta år. Anslag för att genomföra planen ska beaktas i beredningen av budgeten för 2024.   

Förslag till användning av tilläggsanslaget

Sektorn för växande och lärande och affärsverket Borgå kost- och städtjänster föreslår att tilläggsanslaget för skol- och daghemsmåltider används på följande sätt:

  • Bättre brödsortiment
  • Ekologisk mjölk serveras åter
  • Mer fiskrätter på matlistan (ersätter korvrätter)
  • Borgågryta serveras inför påsken och självständighetsdagen
  • Efterrätt serveras en gång under den roterande matlistan (6 veckor)
  • Pålägg eller ost på soppdagar
  • Mångsidigare salladsbord
  • Ett andra huvudrättsalternativ också på de dagar då det serveras vegetarisk mat
  • Allmänna ändringar i råvaror, ärtsoppa byts ut mot köttsoppa