Hoppa till innehåll

Förslag: Personalen belönas med ett motivationstillägg på 200 euro eller motions- och kultursedlar 

Stadsstyrelsen behandlar belöning av stadens personal vid sitt möte den 28 mars.

Förslaget är att stadens anställda ska belönas med antingen ett motivationstillägg på 200 euro eller motions- och kultursedlar för 200 euro. 

– De anställda har fortfarande belastats under år 2021 av coronaepidemin, inrättandet av välfärdsområdet och utmaningarna med tillgång till personal. De anställda har visat flexibilitet, förändrings- och anpassningsförmåga i en exceptionell situation. Borgå stad vill belöna sina anställda för deras värdefulla arbetsinsats, det goda teamarbetet och deras engagemang, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

Belöningen skulle gälla alla anställda vars anställningsförhållande har varit i kraft sammanlagt minst en månad i en eller flera perioder under tiden 1.1.2021–31.12.2021, och vars anställningsförhållande är i kraft 30.4.2022. 

Staden har cirka 3700 anställda. Om alla anställda väljer motions- och kultursedlar för 200 euro, är stadens kostnader 740 000 euro. Om alla anställda väljer motivationstillägg på 200 euro, är stadens kostnader med bikostnader cirka 1 000 000 euro.  

– Förra året belönades de anställda med antingen en extra ledig dag eller motions- och kultursedlar. Den lediga dagen var populär och på sin plats för många efter ett tungt år. Det visade sig ändå vara svårt att ordna med vikarier till följd av de lediga dagarna i de sektorer där det råder personalbrist redan från förut. Dessutom har personalens representanter ofta önskat att belöningen skulle ges i pengar, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.