Hoppa till innehåll

Försök för att öka grönområdenas mångfald fortsätter

Borgå stad inledde i fjol ett försök i anslutning till naturbaserat underhåll av grönområdena med avsikten att öka mångfalden av arter och bins och övriga pollinatörers livsmiljöer genom att minska på gräsklippning. Naturbaserat underhåll av grönområdena prövades i fjol i Vårberga och Gammelbacka.

− Försöket var lyckad och kommuninvånarnas respons var i huvudsak positiv. Oron över minskning av naturens mångfald har väckt hos kommuninvånarna och man har börjat kräva på åtgärder för att bekämpa den, berättar stadens ansvariga trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

Naturbaserat underhåll av grönområdena genomförs på områdena som används mindre. Denna sommar minskas gräsklippning på gräsplaner som inte används för motion eller vistelse. Gräsmattor som gränsas av gångar och fastigheter klippas från ett område som är cirka två meter brett för att minska olägenheter orsakad av fästingar och fläckiga lundsnäckor. Våta gräsplaner, sluttningar samt gräsen under dungen kommer inte klippas i valda objekt. Sådana växligheter som redan tidigare har utvecklats till gräsmattor med många arter får växa och blomma. Dessa områden bärgas senast på hösten och bärgningsavfall samlas upp.

− Att ändra gräsplaner till ängar genom att minska underhållsåtgärder är betydligt mer kostnadseffektivt än att grunda ängar från början vilket kräver bland annat markarbete och byte av växtunderlag, berättar Tarkiainen.

I de centrala parkområdena klippas gräset som vanligt. Den regniga början av sommaren fick gräset att växa snabbt och i flera ställen var marken för våt för gräsklippning med tunga maskiner. Situationen har förbättrat under sommaren och gräsens tillväxt jämnar ut.