Hoppa till innehåll

Förstudie om cykelväg mellan Hindhår–Kungsporten inleds med enkät – svara och påverka

Borgå stad och NTM-centralen i Nyland har inlett ett förstudiearbete för att undersöka hur en eventuell cykelväg kan förverkligas vid landsväg 1531 (Kungsvägen) mellan Hindhår och Kungsporten. Cykelvägen skulle användas för arbets- och skolresor samt som fritidsled. Förbindelsen är cirka åtta kilometer lång.

Pyöräilijä.

Utredningsarbetet omfattar också de terrängarbeten och undersökningar som planeringen förutsätter. Kartläggningen av planeringsobjektet kommer att göras med hjälp av en drönare med laserskanner.
Syftet med planeringen är att klarlägga hur stor områdesreservering som behövs för en gång- och cykelväg samt definiera en preliminär kostnadsnivå. Vid Kungsvägen finns även anmärkningsvärt arkeologiskt kulturarv.
Beslut om ett eventuellt genomförande fattas senare.
Under planeringstiden har invånarna möjlighet att besvara en kartenkät om planalternativen. Enkäten kan besvaras 16–30.4.2024.

I bakgrunden flera initiativ om cykelväg

I förstudien undersöks möjligheterna att utveckla cykeltrafikens förhållanden och busshållplatserna mellan Hindhår och Kungsporten. Staden har under årens lopp fått flera initiativ om byggande av en cykelväg.
Både i Hindhår och i Kungsporten finns korta sträckor med gång- och cykelvägar som byggts tidigare. Hindhår är ett livligt, växande bostadsområde med lokala tjänster: skolor, daghem och lokala företag.
Förstudien genomförs under sommaren 2024 och den blir färdig före slutet av året. Förstudien genomförs av Ramboll Finland Oy.