Hoppa till innehåll

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior inleder sitt arbete och tar emot böcker för evaluering

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior är vald och juryn inleder nu sitt arbete.

Runeeberg Junior logo.

Juryn består av Isabella Fält, socionom och barnboksbloggare, Olli Ilander, magister i livsmedelsvetenskaper och bokslukande familjefar samt Mika Laurila, pedagogie magister och redaktör vid tidningen Uusimaa. Priskoordinator är Catharina Latvala, serviceförman vid Borgå stadsbibliotek.
Runeberg Junior-priset tillfaller en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6-9 år.

Förvalsjuryn bekantar sig med böcker utgivna efter oktober 2022 och väljer därefter högst tio kandidater för priset. Juryn tar emot böcker för evaluering ända till slutet av oktober.
Förvalsjuryns kandidater offentliggörs i november. Prisvinnaren bestäms av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå. Prisvinnaren offentliggörs på Runebergsdagen 5.2.2024.
Runeberg Junior-priset är Borgå stads och KSF Media / Tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.