Hoppa till innehåll

Fredrika Runeberg, sin tids superkvinna, firas med mångsidigt program i Runebergs hem

Runebergs hem firar författaren Fredrika Runebergs födelsedag med ett avgiftsfritt evenemang lördag 2.9.

Kuva Runebergin kodin salista.

Fredrika Runeberg var den första kvinnliga redaktören i Finland och bland de första kvinnliga författarna i vårt land. Hon skrev ofta om kvinnliga rättigheter. Dessutom är Fredrika Runeberg känd för sina bakningsfärdigheter och sina gröna fingrar, hon var ju en pionjär i att odla krukväxter i Finland.
Växterna i Runebergs hem i ett skönlitterärt verk

I Runebergs hem finns fortfarande avkommor av Fredrika Runebergs växter. I huset har växterna sett både livet under familjen Runebergs tid och husets över 140 år långa tid som museum. Som en del av det nationella projektet Aikamatkoja har Runebergs hem bjudit in författaren Jenny Kangasvuo att skriva om växternas tankar om sitt liv och det som de har upplevt. Det skönlitterära verket ”Växtporträtt” lyfter fram de historiska växterna som aktörer bland de övriga som bott i huset.

– I skönlitteratur kan man ge en röst åt sådant som vi inte annars kan höra. Ofta har vi här i museet funderat på vad allt museets växter har hunnit se under århundradenas lopp. Nu får vi bekanta oss med deras tankar. Jenny Kangasvuos texter är livfulla och rörande att läsa, säger museiföreståndare Laura Svärd från Runebergs hem.

Författaren berättar om sitt verk på Fredrikas födelsedag

Lördag 2.9 kl. 14 kommer författaren Jenny Kangasvuo för att läsa sina texter och berätta hur det kändes att dyka in i växternas tankar. Dessutom uppträder unga kantelespelare från Borgå musikinstitut kl. 14.30. Musikerna framför både klassisk och ny musik med sina kanteler.

– Vi ville också ha med ny musik, för Fredrika Runeberg var mycket framtidsorienterad och saknade inte gångna tider, berättar Svärd.
I ett brev till en vän skriver Fredrika Runeberg: ”jag älskar den nya tiden, det unga, det framåtgående. — Det är dock så herrligt att tänka, att alla dessa idéer som nu gryr, de skola i en framtid uppsprida och bära frugt. Lappri om jag då ligger i grafven och icke ser dem, tusenden finnas då att glädja sig af allt det ädla som då hunnit uppväxa.”

Lördag 2.9.kl. 10–16 fritt inträde till Runebergs hem och Fredrikas trädgård. Ett begränsat antal av Jenny Kangasvuos verk ”Växtporträtt” delas ut.

Evenemanget arrangeras av Borgå stads kulturtjänster.

Verket Växtporträtt är en del av projektet Aikamatkoja som genomförs åren 2021–2023. Syftet med projektet är att öka kännedomen om finska konstnärsmuseer och främja kulturturismen till dem.