Hoppa till innehåll

Gemensamt väl med idéer för en tusenlapp

Borgå stad uppmuntrar kommuninvånarna att komma med idéer för gemensamt väl i projektet Idéer för en tusenlapp.

Borgå stad uppmuntrar kommuninvånarna att komma med idéer för gemensamt väl i projektet Idéer för en tusenlapp.

Vem som helst kan ansöka om finansiering på tusen euro till lokala evenemang eller andra jippon som sprider glädje i Borgå genom att lämna in en ansökan före mitten av augusti.

I projektet söks goda idéer som har en direkt inverkan på kommuninvånarnas välbefinnande. Idén eller önskemålet kan gälla nästan vad som helst: miljön, någon tjänst, välbefinnande, kultur och konst eller fast idrott.

– Med projektet kan vi skapa glädje för varandra. Du kan föreslå till exempel ett köruppträdande på torget på din väns födelsedag, en artist till husbolagets talko eller choklad till hela grannskapet. Kravet är att tjänsten eller produkten ska skaffas av en aktör i Borgå och den ska sprida glädje till så många Borgåbor som möjligt. Nu lönar det sig att komma med idéer, uppmanar turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen från Borgå stad.

I projektet kan kommuninvånarna påverka sin egen miljö och sina medmänniskors välbefinnande, stödja lokala företagare och framför allt främja återhämtningen efter coronan. Gemenskap och att projektet ska beröra och glädja så många som möjligt är bra att komma ihåg när du fyller i ansökan. Ansökningstiden tar slut 15.8.2021.

Hur framskrider projektet

I första skedet av projektet kan vem som helst lämna in en ansökan där man berättar om idén eller önskemålet. Ansökan ska lämnas in senast 15.8.2021 och projektet ska genomföras under detta år. En arbetsgrupp utvärderar alla idéer enligt gemensamma kriterier och de utvalda meddelas om beslutet. Alla godkända ansökningar publiceras på Borgå stads webbsida 1.9.2021. Idéer ska genomföras under år 2021.

Ansökan finns på adressen borga.fi/ideer-for-en-tusenlapp.