Hoppa till innehåll

Grumligt vatten i Kullo 22.9.

Grumligheten har troligtvis orsakats av tryckändringar vid Kullo företagsområde

Grumligheten har troligtvis orsakats av tryckändringar vid Kullo företagsområde

Idag har man märkt grumlighet i dricksvattnet i Kullo. Orsaken till grumligheten beror högst troligen på att man spolat exceptionellt mycket vatten från en brandpost på Nyby företagsområde. Nyby företagsområde är under byggnad som bäst. Borgå vatten misstänker att den stora spolmängden har orsakat tryckförändringar i nätet och avlagringar har lossnat från ledningsnätet. Problemet torde försvinna an efter vattnet byts ut i nätet.

Borgå vatten och Miljöhälsovården har för säkerhetskull också tagit vattenprover på området.

Ifall vattnet är grumligt ber vi låta vattnet rinna tills det klarnat. Man skall inte dricka avvikande vatten. Om problemet kvarstår ber vi anmäla om detta till vattenverket.