Hoppa till innehåll

Grumligt vatten i norra och västra delar av Borgå

Till Borgå vatten har det anmälts om grumligt vatten från olika platser. Orsaken till störningen misstänks vara kopplingsarbeten som utförs vid Gamla Helsingforsvägen. Kopplingsarbetet är anknutet till de behövliga sanerings- och förbättringsarbeten på det föråldrade nätet i Borgå. Vid Gamla Helsingforsvägen är en 400mm huvudvattenledning stängd under arbetet. Detta har orsakat att flödesriktningarna har ändrat och avlagringar har lossnat från rören som nu cirkulerar i stadens norra och västra delar. Saneringarna är nödvändiga för att kunna säkra och förbättra vattenledningsnätets funktion.

Borgå vatten spolar nätet på flera punkter runtom staden för att få vattnet klart. Vi ber också kunderna låta vattnet rinna en stund ifall vattnet är grumligt.

Det utgående vattnets kvalitet från vattenverket uppföljs kontinuerligt och kvaliteten har nått de krav och rekommendationer som ställs för dricksvatten.