Hoppa till innehåll

Håll Borgå rent! – En städkampanj som är öppen för alla och ger gott humör ordnas vid Västra åstranden

Borgå stad ordnar en städkampanj, Håll Borgå rent!, som är öppen för alla, på tisdag den 1 september kl. 17.30–19.30 i nationalstadsparkens område vid västra och östra åstränder. Deltagarna för evenemanget Håll Borgå rent! samlas utomhus på Alexanderskvären vid Konstfabriken (Västra Alexandersgatan 1) kl. 17.30. Avfallsbolaget Rosk’n Roll stöder evenemanget och ger skyddshandskar och sopsäck för 100 första deltagare. Utrustningen för talko delas ut på samlingsplatsen i den ordning som deltagarna kommer.

Evenemanget Håll Borgå rent! är samtidigt en del av miljöforumet Clean World Porvoo som ordnas första gången den 1 september klockan 12–17 som ett virtuellt evenemang. Miljöforumet ordnas av tidningen Uusimaa.

Clean World Porvoo (på finska)

Skräpet till återvinning – inte i naturen

Skräp är inte en ovanlig syn längs gator och vägar eller på stränder och vattendrag. Nedskräpningen har ändå ett direkt samband med naturens välbefinnande och trivseln i områdena. Skräp är också material som bör återvinnas och återanvändas som råmaterial.

– Ett snyggt Borgå är något som var och en av oss lätt kan bidra till med sina egna insatser. Tillsammans kan vi hålla Borgå snygg och trivsam, konstaterar stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Polisen i östra Nyland stöder evenemanget och påminner att allemansrätten medför även skyldigheter.
– Allemansrätten borgar för vars och ens rätt att njuta av naturen. Rättigheterna medför ändå skyldigheter och till exempel skräp får inte slängas i naturen. Skräp medför bland annat livsfara för de vilda djur som äter av skräpet, berättar samordnaren för bekämpning av miljöbrott Riku Lindqvist på Centralkriminalpolisen.

Inrikesminister Ohisalo deltar i städtalkot

Håll Borgå rent! är öppet för alla och man kan plocka skräpet i egen takt. I Borgås städtalko deltar också

 • inrikesminister Maria Ohisalo
 • polisen i Östra Nyland
 • Roskasakki från Hyvinge som plockat skräp aktivt redan nästan tio år både i Finland och andra ställen i världen
  Roskasakki 
 • Trash Heroes, ett flyttbart konstprojekt av dansare-koreografer Antti Lahti och Panu Varstala, vars mål är att skapa en bättre stadsmiljö
  Trash Heroes 
 • Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå r.f., Borgå Energi, Borgå vatten, Jordens vänner i Borgåregionen, Rosk’n Roll samt
 • stadens egen Klimaträv!

Borgå stad ordnar samtidigt evenemanget Cache In, Trash Out (CITO) för dem som är intresserade av geocaching.

Ålandskapet i Borgå piggas också upp av Ylva Holländers och Nelli Nios gemensamma utomhuskonstverk Den galna trädgården (Jardin fou) under Mannerheimgatans bro. Konstverkets material består av trasiga plastföremål, leksaker, bruksföremål och konstgjorda blommor som fåtts eller köpts på lopptorg. Av dessa kasserade föremål som betraktats som onödiga skapar konstnärerna färggranna och glada konstverk. Bakom de glädjerika färgerna och formerna kan man ändå se den sorgliga slit-och-släng-mentalitet som gäller föremålen.

Kom med och gör en god gärning för naturen och miljön

Alla är välkomna att göra gott tillsammans för miljön och trivseln i Borgå!

– Kom med din granne på en kvällslöpning till det gemensamma städtalkot, byt ut din vanliga jogging mot plogging, dvs. en kombination av löpning och städning av naturen, eller kom annars bara för att njuta av frisk luft i nationalstadsparken, uppmuntrar Sanna Päivärinta.

Det samlade skräpet kan lämnas i sopkärl eller i slutna sopsäckar bredvid sopkärlen. Om det inte finns sopkärl i närheten kan de tillslutna sopsäckarna också lämnas längs parkgångarna eller gångar som korsar på en synlig plats där de lätt kan upptäckas. Borgå stad samlar sopsäckarna till en ändamålsenlig hantering.

Viktiga anvisningar för dem som deltar i evenemanget

Under evenemanget Håll Borgå rent! följs myndigheternas säkerhets- och hygienanvisningar för att avvärja coronasmitta.

 • Stanna hemma om du har symptom som tyder på att du blivit sjuk.
 • Håll tillräckliga säkerhetsavstånd och tvätta dina händer med tvål innan du kommer till evenemanget och efter det. Använd också handdesinfektionsmedel som finns på platsen.
 • Om du nyser eller är tvungen att hosta, använd engångsnäsduk och kasta genast bort det efter användningen. Om du inte har en näsduk, skydda munnen med armvecket.