Hoppa till innehåll

Hela familjens städevenemang Håll Borgå rent arrangeras igen

Städevenemanget Håll Borgå rent arrangeras på torsdagen den 22 september kl. 17.30–19 i Nationalstadsparken. Borgå stad delar ut skyddshandskar och sopsäckar på Rådhustorget till 100 första deltagare i hämtordning.

Jokimaisema

Samtidigt med städevenemanget arrangerar staden på Rådhustorget evenemanget Cache In, Trash Out (CITO) för dem som är intresserade av geocaching.

Uppsamling av avfall med orientering och i takt med musiken

I städevenemanget deltar också östra Nylands eget orienteringssällskap OK Trian som bygger upp en enkel bana för deltagarna i städevenemanget. Man kan plocka upp avfall samtidigt när man orienterar.
 Att värna om miljön är en hjärtefråga för orienterarna. Jukolakavlen arrangeras nästa år i Borgå och ett av de bärande teman för Porvoo Borgå Jukola är miljövänlighet. Ett mycket viktigt led i detta är att sortering, insamling och återvinning av avfallen sker så effektivt som möjligt, berättar viceledaren för Porvoo Borgå Jukola.

Representanter för OK Trian närvarar på Rådhustorget där man kan prata mer om hobbyn med professionella personer.

Barnfamiljer kan också delta i ett äventyr som staden arrangerar i Nationalstadsparken. Äventyret sker på egen hand genom att lösa uppgifter i en pusselbok och att samtidigt plocka upp avfall. De 50 första barnen som returnerar pusselboken belönas med ett litet pris. Man kan hämta sin egen pusselbok på Rådhustorget och returnera den på samma plats.

Det mobila konstprojektet Trash Heroes underhåller deltagarna i städevenemanget och svarar för musiken. Projektet är ett förslag till en bättre stad av Antti Lahti och Panu Varstala som grundade det. Trash Heroes mål är att städa områden ett i taget för att det skulle vara bättre att dansa i dem.

Staden sörjer för bortförande av avfallen till rätt behandling

I och med städevenemanget erbjuder staden till alla möjlighet att ta tillfället i akt och göra något gott. Avfallen påverkar upplevelsen om allmänna områdenas trivsel men de påverkar också naturen.

Det samlade skräpet kan i området som städas lämnas i sopkärl eller i slutna sopsäckar bredvid sopkärlen. Om det inte finns sopkärl i närheten kan de tillslutna sopsäckarna också lämnas längs parkgångarna eller gångar som korsar på en synlig plats där de lätt kan upptäckas. Borgå stad samlar sopsäckarna till en ändamålsenlig hantering.