Hoppa till innehåll

Hinthaaran koulu firar sin 100-årsfest den 2 december

Hinthaaran koulu fyller i år ärorika 100 år. Skolans långa ålder firas i skolan på fredag 2.12 kl. 9.

Koulunaulakot.

Finskspråkig skolundervisning kom i gång på initiativ av Hindhår läderfabriks direktör i två rum i fabriken år 1922. Skolan som fungerade i privat regi övertogs av kommunen år 1931, men fick först år 1952 sitt officiella finska namn Hinthaaran kansakoulu.

Idag är Hinthaaran koulu en lågstadieskola med 130 elever och en del av Hindhår bildningscentrum tillsammans med Hindhår skola och de finsk- och svenskspråkiga förskolorna.

– Hinthaaran koulu är en byskola med en trygg atmosfär och skolan följer med sin tid. I skolan hedrar man traditioner men skolans verksamhet hänger starkt med sin tid. Såväl pedagogiska handlingsmodeller, undervisningsmetoder som undervisningsmaterial utvecklas hela tiden, berättar rektor Olliseveri Kontinen.

– I skolan anser man gemenskapsandan, tryggheten och en stark närvaro av byidentiteten vara viktiga. Målet är att vara hela byns skola. I skolan satsar man på att hela skolan gör tillsammans. Detta knyter eleverna i alla åldrar till skolgemenskapen och stärker tanken om ”vår skola”, säger Kontinen.

Också gamla anställda är välkomna till festen

Festligheterna börjar i skolans matsal kl. 9. För festprogrammet svarar eleverna i Hinthaaran koulu. Festen till ära bjuds det på 100-årsfödelsedagstårta. Bildningsnämndens ordförande Hanna Lönnfors framför Borgå stads och kommunala beslutsfattares gratulationer till skolan.
Museilektor Hannele Tenhovuoris festtal tar oss till en tidsresa till Hindhår för 100 år sedan och barnens liv vid den tiden.

Skolans tidigare anställda är välkomna till festen. De ombeds anmäla sig på förhand till rektor Olliseveri Kontinen före 25.11.

På måndag 5.12 kl. 13–17 har publiken (elevernas vårdnadshavare, tidigare elever, bybor och andra intresserade) möjlighet att besöka skolan och ta en titt på en utställning som visar material från Hindhårs historia och elevarbeten.