Hoppa till innehåll

Hot på sociala medier gällande Linnajoen koulu – situationen är förbi

Linnajoen koulu i Borgå centrum tömdes onsdagen den 20 december på grund av ett bombhot på sociala medier. Polisen är medveten om saken och har inlett behövliga åtgärder för att reda ut det skedda.

Hotet noterades cirka klockan 12.30. Skolan inledde behövliga åtgärder. Högstadieeleverna och personalen förflyttade sig till samlingspunkterna.

– Utrymningen gick lugnt till. Skolan agerade enligt de anvisningar som finns för dylika situationer. För elevernas och personalens del är situationen förbi, säger Jari Kettunen, direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Vårdnadshavarna vid Linnajoen koulu och bredvidliggande Keskuskoulu har informerats om det skedda. Saker som blev på skolan fås i morgon när skoldagen börjar.

Om man upplever att man behöver krishjälp kan man vara i kontakt med elevvården eller arbetshälsan. Även Social- och krisjouren i Östra Nyland erbjuder psykosocialt stöd i krissituationer dygnet runt på numret 019 5600 150.