Hoppa till innehåll

Hur mår barn och unga i Borgå? Öppet diskussionsmöte i Borgå 21.11 om resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2023

Föräldraföreningar i Borgå rf och Borgå stad informerar: De riksomfattande resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2023 har publicerats i höstas. Borgås resultat behandlas under två diskussionsmöten i november.

Ett öppet diskussionsmöte för föräldrar, föreningar och beslutsfattare ordnas tisdagen 21 november klockan 17.30–20 i matsalen i Lyceiparkens skola (Biskopsgatan 3–4). Ingen förhandsanmälan krävs.

Utvecklingschef Jenni Helenius från Institutet för hälsa och välfärd (THL) berättar på finska om enkätens resultat i Borgå: glädjeämnen, orosmoment och hur resultaten i Borgå ser ut i förhållande till nationella trender. På mötet finns också tid för diskussion.

På mötet hålls anföranden av representanter för skolsektorn och fritidstjänsterna, aktörer från Östra Nylands välfärdsområde, polisen, ungdomsfullmäktige och Föräldraföreningar i Borgå rf.

– Resultaten av enkäten Hälsa i skolan ger en mångsidig bild av hur olika åldersgrupper mår. Ansvaret är gemensamt: hemmens, skolornas och andra aktörers. Resultaten av den förra enkäten behandlades på flera öppna möten med olika teman, bland annat sociala medier, sexuella trakasserier, rusmedel och tillräckliga måltider. Det är meningen att vi ska fortsätta på samma sätt också med dessa resultat, berättar Marika Salomaa, ordförande för Föräldraföreningar i Borgå, om föräldrarnas andel.

Resultaten av enkäten granskas noggrant i Borgå denna höst. Förutom diskussionsmötet som är öppet för alla ordnas också ett särskilt möte 22 november för anställda vid Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde, nätverksaktörer samt beslutsfattare.

– Målet för de gemensamma mötena är att alla får samma situationsbild över hur barn och unga i Borgå mår och att föra saker vidare tillsammans, berättar välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen från Borgå stad.