Hoppa till innehåll

Hur samtalar man med barn och unga om sexuella trakasserier? – Ett möte i Borgå 9.5.2022

Föräldraföreningar i Borgå rf POFF ordnar ett möte i samarbete med barn- och familjetjänsterna samt utbildningstjänsterna i Borgå stad, som är öppet för alla och som tar upp sexuella trakasserier mot barn och unga och trygghetsfostran när det gäller sociala medier.

En kväll för föräldrar samt för dem som arbetar med barn och unga ordnas på måndagen 9.5.2022 kl. 18.

-Med tanke på förebyggande av sexuella trakasserier är det viktigt att barn och unga vågar berätta för vuxna vad de har upplevt. Ofta upplever barnet eller den unga skuld eller till och med godkänner trakasserier eftersom det tyvärr är allt vanligare i sociala medier. Det är viktigt att vi kan och förmår bygga upp en förtrolig dialog mellan barnet och den vuxna, berättar vice ordförande Anne Tukiainen från Föräldraföreningar i Borgå.
Sakkunniganföranden:

  • Sexualfostran och betydelsen av säkerhetskunskaper / Rädda barnen
  • Samtalskontaktens betydelse och Apuu -chat / SOS Lapsikylä
  • Säkerhetskunskaper i sociala medier / projektet Sua varten somessa


Sammandrag och avslutningsord, utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Kvällen med det aktuella temat ordnas utifrån resultaten i skolhälsoenkäten som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd och behandlades i Borgå i mars vid ett gemensamt möte med staden och Föräldraföreningar i Borgå.

-Det är viktigt att ärenden behandlas tillsammans eftersom vårt ansvar att stöda barn och ungas välbefinnande är gemensamt, poängterar utbildningsdirektör Jari Kettunen.
Mötet ordnas i Hotell Runo, Krämaregatan 4. Kaffe och sött serveras från kl. 17.30 framåt. Det finns plats för 70 deltagare.