Hoppa till innehåll

Hyresavtalet för bandlokalerna på Borgbacken upphör i slutet av året – nya lokaler välkomna

Hyresavtalet för de bandlokaler som ungdomstjänsterna har vid Borgbackens vattentäkt upphör i slutet av året. Borgå vatten påbörjar ändringsarbeten för den gamla oljeuppvärmningen i vattentäkten, och därför måste byggnaden tömmas.

Hyresavtalet för de bandlokaler som ungdomstjänsterna har vid Borgbackens vattentäkt upphör i slutet av året. Borgå vatten påbörjar ändringsarbeten för den gamla oljeuppvärmningen i vattentäkten, och därför måste byggnaden tömmas.

Ungdomstjänsterna har tillsammans med stadens lokalitetsledning försökt hitta ersättande lokaler, men tills vidare utan resultat. Banden kan spela fram till den 6 december, därefter måste lokalerna tömmas och städas.

 – Borgbackens bandlokaler har utmärkt tjänat de ungas behov. Tack till Borgå vatten för ett fint samarbete, säger chefen för ungdomstjänsterna Nina Jorkama.

På grund av ändringsarbeten och byggandet av nya råvattenledningar måste byggnaden tömmas och det är inte längre säkert att röra sig i byggområdet.

– Saneringsarbetena på Borgbacken har skjutits framåt med nästan två år och hyresavtalet förlängts, så att staden skulle hitta ersättande lokaler åt banden. I Borgbackens vattentäkt har redan tidigare delvis rivits bland annat filtreringsbassänger av betong, och därför är byggnaden inte annars heller längre en säker plats för band eller för annan verksamhet som inte hör till vattenverket, konstaterar Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila.

Man kan kontakta ungdomstjänsterna om eventuella lokaler

Ungdomstjänsterna iståndsatte träningslokaler för band i Borgå vattens fastighet på Borgbacken år 2003. Lokalerna har i första hand hyrts ut till 15–29 år gamla Borgåbor. Lokalerna har också hyrts ut till äldre personer om det har funnits lediga lokaler.

– Det är mycket viktigt att hitta nya bandlokaler för unga så snabbt som möjligt. Om vi inte genast hittar sammanhängande bandlokaler, är ett alternativ att erbjuda enskilda små träningslokaler i olika fastigheter.  Om det finns sådana alternativ, får man gärna ge förslag till ungdomstjänsterna, säger Jorkama.

I ungdomslokalen Zentra finns musikrummet Soundi, som ungdomstjänsterna kommer att erbjuda som ett alternativ.

– I lokalen finns färdigt instrument som man får använda, men tyvärr kan vi inte i anslutning till Soundi erbjuda plats där banden kan förvara sin egen utrustning, säger Jorkama.

De som är intresserade av Soundi i Zentra kan ta kontakt med ungdomsarbetare Lasse Yrjölä.