Hoppa till innehåll
epoo -

I Epoon koulu görs ett pilotförsök med en modell för barnkonsekvensanalys

Finskspråkiga utbildningssektionen och bildningsnämnden behandlar i början av hösten framtiden för Epoon koulu. Framtiden för Epoon koulu har behandlats ur olika synvinklar i flera års tid. Som underlag för beslutet ska beslutsfattarna också få information ur barnens synvinkel. För att höra barnen görs ett pilotförsök där man i tillämpliga delar använder den modell för barnkonsekvensanalys som håller på att utarbetas inom bildningssektorn.

koululaisten reppuja

– Eleverna i Epoon koulu kommer att frågas om sina åsikter och de kommer att skrivas upp, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen. Bildningssektorns officiella modell för barnkonsekvensanalys har ännu inte godkänts för användning, men vi vill göra ett pilotförsök med vissa delar av modellen till stöd för beslutet om Epoon koulus framtid, fortsätter han.

Modellen för barnkonsekvensanalys kommer att vara ett verktyg för att utreda vilka konsekvenser olika beslut har för barn och barnfamiljer. Det är meningen att modellen ska styra hur barnkonsekvensanalyser görs. Utgångspunkten är att vi först medvetet beaktar barnens synvinkel och inser att även små beslut kan ha konsekvenser för barn och barnfamiljer.

I pilotförsöket i Epoon koulu kan staden använda en del av innehållet i den kommande modellen och samtidigt få information för den fortsatta utvecklingen av modellen. Det viktigaste är att barnen får delta i beredningen av beslut som berör dem. Grunden till allt är en uppskattande och opartisk kartläggning av olika synvinklar till stöd för beslutsfattandet.

Beredningen av bildningssektorns modell för barnkonsekvensanalys fortsätter efter pilotförsöket. Målet är att modellen ska bli färdig och godkänd i slutet av 2022, varefter den tas officiellt i bruk från början av 2023.    

– Det centrala i modellen är att säkerställa att barn får delta i beslutsfattandet och att barns rättigheter tryggas, berättar Minna Öhman, utvecklingschef inom bildningssektorn. Genom delaktiggörandet av barn söker vi uttryckligen alla synvinklar, inte bara svar för eller emot. I analysmodellen svarar barnen anonymt och i rapporten framgår inte heller årskurserna, fortsätter Öhman.