Hoppa till innehåll

I norra delarna av Borgå har man upptäckt att vattnet är brunaktigt

Till Borgå vatten har det meddelats om brunaktigt vatten i Gammelgård och Karsby områden. Vattenförbrukningen har senaste dagarna varit mycket oregelbundet och ställvis större än normalt pga. underhållsarbeten vid Askola vattenverk, vilket orsakat att avlagringar lossnat från rören. Vattenverket spolar huvudledningar i norra Borgå.

Det utgående vattnets kvalitet i Saxby vattenverk uppföljs kontinuerligt och kvaliteten har nått de krav och rekommendationer som ställs för dricksvatten. Detta styrker också tanken om att det lossnat avlagringar från rörnätet på vägen.