Hoppa till innehåll

I workshopparna för Borgås kulturprogram utvecklar vi tillsammans kulturens framtid – kom med och påverka

Kulturprogrammet utarbetas som bäst i Borgå. I programmet specificeras fokus, målsättningar och vision för stadens kulturverksamhet fram till år 2030.

Kulturprogrammet utarbetas som bäst i Borgå. I programmet specificeras fokus, målsättningar och vision för stadens kulturverksamhet fram till år 2030.

Uppdaterad 17.9.2020:

Anmälningstiden till kulturprogrammets nätverkstäder har förlängts. Du kan fortfarande anmäla dig till någondera verkstad fram till söndag 20.9.

— 

Programarbetet har kommit en bra bit på väg och det inleddes med en kartläggning av nuläget inom stadens kultur samt med intervjuer. Du kan också dela dina åsikter om Borgås kulturliv genom att besvara enkäten som är öppen för alla före 9 september på adressen: https://bit.ly/31gjiYG 

Utarbetandet av programmet fortsätter med workshoppar som är öppna för alla borgåbor. På grund av corona genomförs workshopparna på nätet som online-evenemang. Till workshopparna inbjuds invånare med intresse för utveckling, yrkespersoner inom konst och kultur, andra aktörer inom den kreativa sektorn, företagare, stadens personal och beslutsfattare.

Evenemanget består bland annat av expertanföranden, paneldiskussioner, en inkluderande workshopsdel samt konstnärligt innehåll. Tveka inte, kom med! Workshoppen är en utmärkt möjlighet att delta i utvecklingen av programmet och påverka tyngdpunkterna i det nya kulturprogrammet!

Anmäl dig till workshopparna senast 20.9

Workshopparna anordnas tisdag 22.9 kl. 18–20 och onsdag 23.9 kl. 10–12. Meddela om du önskar delta i workshoppen på någon av de valfria dagarna. Anmäl dig före söndag 20.9 till önskad workshop här: https://bit.ly/32ioef6 

Workshoparbetet genomförs via Zoom-programmet. För att kunna delta i workshoppen behövs en dator och internetuppkoppling. Program och anvisningar gällande workshoppen skickas senare till deltagaren per e-post.

Ledare för workshoppen är konstnär-utvecklare Krista Petäjäjärvi, tillsammans med konsultbyrån MDI, som sysslar med områdesutveckling. Workshoppen är tvåspråkig. 

Varmt välkommen!   

Mer information:

Merja Kukkonen, direktör för kultur- och fritidstjänsterna
merja.kukkonen@porvoo.fi 

Susann Hartman, chef för kulturtjänsterna
susann.hartman@porvoo.fi 

Krista Petäjäjärvi, konstnär-utvecklare
krista.petajajarvi@gmail.com