Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – Deltagande budgetering fortsätter

Merparten av de valda idéerna i deltagande budgeteringen för Borgå 2023 har blivit färdiga, en del planeras och förverkligas under vårterminen. Idéer för deltagande budgetering för 2024 samlas in 16.1–6.2.

Kuvauspaikka Ihana Porvoo

De 12 idéer som valdes under 2023 har förverkligats eller är under arbete

Den första deltagande budgeteringen i Borgå ordnades ifjol. Borgåborna röstade på 12 olika idéer att förverkligas för sammanlagt 40 000 euro. Största delen av idéerna har redan förverkligats och resten av idéerna väntar på en lämplig tidpunkt. En ram för fotografering vid åstranden och uteschack till Keskuskoulu installeras efter vintern. Datumet för disco för personer med utvecklingsstörning blir den 20 januari, och pulkabacken väntar på ännu mer snö och punkten för utbyte av sticklingar öppnas snart.

En av idéerna som förverkligas under våren är ramen Fotograferingsplats Härliga Borgå. För detta ändamål fick man av tre lokala konstnärer utkast om ramen. Illustratör Jenni Tuominen valdes till att skapa en ram där det finns naturmotiv och texten Porvoo Borgå. Staden har beställt en serie ramar av olika storlek. Ramarna installeras längs promenadstråket vid åstranden mellan Näsebacken och Konstfabriken. Kostnaderna för planeringen och genomförandet av ramen beräknas till cirka 15 000 euro. Fotoramen är ett ettårigt försök.

Idéer som valdes för 2023 och förverkligande av dem

 • Discot för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ordnas i Konstfabriken 20.1.2024
 • Evenemanget Julstämning i Stadsparken ordnades den 16 december.
 • Utrustning för specialgrupper. Terrängvagnar har skaffats till Kokonhallen, reserveringskalendern finns i Timmi och utlåningen sker mot en pant.
 • Välmående föräldrar och småbarn i Borgå, Borgå medborgarinstitut ordnade fem evenemang under november-december.
 • En pulkabacke i Näse nära daghemmet Skogsstjärnan. Skyddsnät och skyltar har skaffats och grunden har lagts för backen. Pulkabacken behöver ännu mera snö för att den ska vara säker.
 • En simdräktstork för simdräkter i simhallen. Torkanordningar har placerats i omklädningsrum.
 • En bänk placerades i Gammelbacka hamn i oktober.
 • Tjänstemän besökte Borgå jultorg två gånger under december.
 • Punkten för utbyte av skott har förberetts, och platsen tas i bruk under våren.
 • Ramen Härliga Borgå-fotograferingsplats. Ramen som planerats av Borgåkonstnären Jenni Tuominen installeras på våren efter snösmältningen.
 • Uteschack placeras på Keskuskoulus gård sommaren 2024.
 • Sittplatser av murkna stockar och stenblock längs Karelarbyns gångväg, stenarna lades på plats i oktober, stockarna senare.

Föreslå en idé att förverkligas 16.1–6.2.2024

Idéskedet för deltagande budgetering för 2024 börjar den 16 januari och tar slut den 6 februari. Därefter utvärderas idéerna och man kan rösta i mars. För genomförandet av deltagande budgeteringen 2024 används 50 000 euro.

– Vi önskar igen att många olika idéer ska förverkligas till glädje och nytta för Borgåborna! Det lönar sig att bekanta sig med bedömningskriterierna eftersom endast de förslag som uppfyller alla kriterier går till omröstning, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

Idéen ska bland annat

 • följa finsk lag och vara förenlig med Borgå stads värderingar och strategi.
 • falla inom stadens befogenheter
 • förverkligas i Borgå och vara till nytta för många människor
 • vara ny (det får inte finnas annan finansiering från staden)
 • öka samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer
 • vara genomförbar med anslaget för deltagande budgetering som är 50 000 euro
 • vara avsedd för icke-vinstdrivande allmännyttiga ändamål
 • kunna förverkligas under 2024