Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – föreslå en idé under sommaren!

Borgå stads första försök med deltagande budgetering ordnas under sommaren och hösten 2023. På sommaren samlas idéer, på hösten röstas favoriterna fram och i slutet av året förverkligas idéerna.

I den deltagande budgeteringen får Borgåborna och de som är intresserade av Borgå komma med förslag på tjänster eller saker som är till nytta för Borgåborna. År 2023 har det reserverats 40 000 euro för förverkligandet av idéer, och summan räcker för en idé eller flera idéer.

– Det är fritt fram för idéerna men det måste handla om en allmännyttig tjänst eller något sådant som Borgå stad kan förverkliga inom ramen av sin verksamhet, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

– I år är tidsplanen stram och idéerna förverkligas i oktober–december. Årstiden begränsar i någon mån vilka idéer som den här gången kan förverkligas. I utvärderingskriterierna berättas det närmare hurdana idéer som kommer med i omröstningen.

Det är möjligt att komma med idéer individuellt, i en grupp, i en förening eller i ett företag, och idéskedet syftar till att hitta många olika idéer som kan göra Borgå till en allt bättre plats för oss alla.

– Borgåborna har nu en chans att påverka hur gemensamma pengar används. I vars och ens vardag eller närmiljö finns det säkert sådant som staden skulle kunna göra. Det kan vara litet eller stort, alla idéer tas emot och på hösten röstas det vilka som förverkligas, fortsätter förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

Idéer är till för att förverkligas – stegen för deltagande budgetering

1. Föreslå en idé 19.6–15.8.2023

I idéskedet samlas idéer om tjänster eller sådant som Borgå stad kan ordna. Invånarna i alla åldrar eller de som är intresserade av Borgå kan komma med idéer.

För att idéerna ska komma med i röstningen ska de uppfylla utvärderingskriterierna. Det centrala är att den föreslagna idén hör till stadens behörighet och är allmännyttig, att kostnaderna är högst 40 000 euro och att idén inte orsakar betydande årliga kostnader. Dessutom ska idéerna till årets deltagande budgetering kunna förverkligas under oktober-december.

Idégivarens namn publiceras inte i samband med idén.

Du kan föreslå idéer genom en elektronisk blankett, på biblioteken eller vid servicekontoret Kompassen.

2. Utvärdering av idéerna

Utvärderingsgruppen går igenom alla föreslagna idéer. Idéer slås samman och bearbetas vidare för den slutliga omröstningen. En preliminär kostnadsberäkning och möjlig tidtabell för verkställande utarbetas för alla idéer. Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna slopas vid det här skedet. Utvärderingsgruppen består av stadens sakkunniga och representanter från äldre- och handikapprådet samt ungdomsfullmäktige.

3. Rösta på idéer 14.9–30.9.2023

I röstningsskedet kan du ge din röst till de bästa idéerna i enlighet med deltagande budgeten. De idéer som fått flest röster går vidare till genomförandeskede. Efter omröstningen kan resultaten granskas på röstningssidan.

4. Förverkligande av idéerna 1.10–31.12.2023

De idéer som förverkligas väljs enligt antalet röster och den tillgängliga budgeten. Idéerna förverkligas under 2023.