Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – Rösta på idéer 14.9–30.9.2023

Borgås första deltagande budgetering har framskridit till röstningsskedet. Efter utvärderingsfasen har 32 idéer framskridit till omröstning. Sammanlagt utvärderades 382 idéer.

Rösta på idéer 14.9–30.9.2023

Man kan rösta på idéerna under perioden 14–30 september. Var och en kan rösta en gång genom att välja idéer som ska förverkligas för 40 000 euro. Det finns en räknare som visar hur mycket det kostar att genomföra olika idéer. Du kan rösta på så många idéförslag du vill, så länge budgeten för genomförande, som är 40 000, inte överskrids. Länken till röstningen beställs från röstningssidan till den egna e-postadressen.

Röstning:

 • Omröstningen sker elektroniskt
 • På Borgå bibliotek och på servicekontoret KOMPASSen (Krämaretorget B) kan man rösta med en pappersblankett

Utvärderingen gav information om invånarnas önskemål och rikligt med idéer för stadens basverksamhet

Utvärderingsgruppen gick igenom alla 382 föreslagna idéer. Utvärderingsgruppen bestod av stadens sakkunniga och representanter från äldre- och handikapprådet samt ungdomsfullmäktige. Idéer som inte uppfyllde utvärderingskriterierna slopades vid det här skedet.

Man har hållit utvärderingsmöten både inom enheterna och tvärsektoriellt tillsammans med representanterna för äldre- och handikappråden samt ungdomsfullmäktige.

– Idéerna har gett enormt mycket information om invånarnas önskemål och tankar om hur stadens tjänster kan utvecklas. I fråga om många idéer har det konstaterats att detta kan kombineras med redan befintlig verksamhet, även om idén som sådan inte uppfyller röstningskriterierna, dvs. den kan t.ex. inte genomföras i oktober-december i år, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

– Många idéer gällde också mer omfattande helheter som utreds till exempel i arbetet med delgeneralplaner eller detaljplaner. Dessutom gallrade budgeten på 40 000 euro bort många idéer som skulle ha krävt grövre byggande än till exempel installation av en bänk eller en annan möbel, fortsätter Eklöf.

– Flera idéer gällde möjligheterna till vinterbad och vakar, med eller utan bastu. Dessa kan inte föreslås framåt för att bli genomförda av flera olika orsaker. Även en vak behöver dagligt uppehälle eller uppsikt, något som man inte har personalresurser för. Planeringen av en eventuell bastubyggnad och ansökan om bygglov överskrider tidtabellen och budgeten för genomförandet. Dessutom gör staden en badstrandsutredning i anslutning till delgeneralplanearbetet. Alla idéer som gäller vinterbad och badstränder förs in som material i utredningen om badstranden, berättar Piritta Forsell, t.f. chef för idrottstjänsterna.

Alla 382 idéer, deras beskrivningar och utvärderingar finns i PDF-filen. Idégivarens namn publiceras inte. Man har inte översatt idéerna utan de är på de givna språken.

Man har förmedlat 15 av idéerna till Östra Nylands välfärdsområde och två till Rosk´n Roll.

– Det syns i idéerna att stadsborna har tagit idégivandet på allvar och många hade också gjort detaljerade kalkyler och planer, och jag vill ge alla ett stort tack. Vi har läst och utvärderat alla idéer och många saker kommer att tas med i verksamheten och planeringsarbetet. Processen har varit starkt inkluderande också bland stadens anställda, konstaterar Eklöf.

Idéer som framskrider till omröstning

Till omröstningen framskred 32 idéer. Vid varje idé är dess namn, beskrivning, utvärdering och kostnad.

Namn på idéer som framskrider till omröstningen:

 • Ett staket till Hornhattulas fotbollsplan
 • Disco för funktionsnedsatta unga och vuxna
 • Friba Tolkis
 • Frisbeegolf-korgar i Huktis park
 • Andhämtningspaus – sittplatser av murkna stockar och stenblock längs Karelarbyns gångväg
 • Att värna om kolsänkor
 • Välmående föräldrar och småbarn i Borgå
 • Fotograferingsplats Härliga Borgå, ram
 • Bli hänförd av Borgå. Bekanta dig närmare.
 • Då kvällssolen skiner – En bänk till Gammelbacka hamn
 • Jonasbacken och simhallen
 • Julstämning i Stadsparken
 • Gungställning till biblioteket
 • Gratis buss på lördagar i december (Kungsporten – torget – Östermalm)
 • Leksaker till lekparkerna – Sandleksakslådor till lekparken
 • Busshållplatsers högtryckstvätt
 • Mera bänkar – Bänkar längs Jonasbackens motionsslinga
 • Affischväggar/anslagstavlor
 • ”ut och dansa”
 • Iståndsättning av Rönnvägens idrottsplan
 • Utbyte av skott
 • Porvoo goes underground
 • Borgåbornas vardagsrum
 • Pulkabacke i Näset – en pulkabacke för mindre i närheten av daghemmet Skogsstjärnan
 • Skejtboardramp
 • Kvällskurser i finska och svenska och klubbar för nyinflyttade ungdomar i Borgå
 • Funktionella hjälpmedel för specialgrupper
 • En torkningsapparat för simdräkter i simhallen
 • Uteschack på Keskuskoulus gårdsplan
 • Effektivisering av kommunikationen
 • Mobilisering av tjänstemän
 • Uppdatering av Äggskär

Alla idéer har utvärderats

Alla idéer har utvärderats i etapper, och idéer har kopplats till varandra. Listan innehåller alla idéer, deras beskrivningar på det ursprungliga språket och en utvärdering, som också visar om idén är kopplad till en annan.