Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – stadsborna kom med 380 idéer för deltagande budgetering

I idéskedet för deltagande budgetering i Borgå kom 380 idéer in under sommaren. Följande skedet är att utvärdera idéerna systematiskt och bereda dem för omröstning. Omröstningen sker 14–30 september.

Koiran ulkoiluttaja.

Många idéer anknyter till fritid och stadsmiljö

Idéskedet inleddes den 19 juni och slutade den 15 augusti. I den deltagande budgeteringen i Borgå förverkligar staden stadsbornas idéer för 40 000 euro.

– Av idéerna framgår att invånarna i Borgå och andra som är intresserade av frågorna i Borgå vill utveckla närmiljön i Borgå och stadens tjänster. Över 85 procent av idéerna gäller motion, friluftsliv, fritid samt utveckling av parker och allmänna områden, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

Till följande går stadens experter igenom idéerna och bereder de idéer som går till omröstning. De idéer som inte uppfyller kriterierna gallras ut före omröstningen.

Staden kan inte förverkliga idéer som till exempel hör till välfärdsområdets behörighet eller privata aktörer. För idéerna utarbetas en preliminär kostnadsberäkning, och de idéer som överskrider 40 000 euro går inte vidare till omröstningen. Idéerna förverkligas under oktober-december i år. Detta innebär att idéer som är mer omfattande och kräver planering, planläggning, konkurrensutsättning och dylikt inte kan den här gången tas med i omröstningen.

– Till omröstningen kommer alltså idéer som kan förverkligas inom ramarna för budgeten under innevarande år. De idéer som faller bort ger viktig information om stadsbornas önskemål, och de kan genomföras i något skede inom den normala budgetberedningen. Samma idéer kan också föreslås i deltagande budgetering under åren framöver, poängterar Eklöf.

Skeden för deltagande budgetering:

  1. Föreslå en idé 19.6–15.8.2023
  2. Utvärderingsskede
  3. Rösta på idéer 14.9–30.9.2023
  4. Förverkligande 1.10–31.12.2023