Hoppa till innehåll

Iståndsättningsarbeten har inletts på Telegrafberget

Nationalstadsparkens arbetsgrupp som iståndsätter historiska utsiktsplatser vid strandleden i Borgå har i början av juli inlett arbetet på Telegrafberget.

Nationalstadsparkens arbetsgrupp som iståndsätter historiska utsiktsplatser vid strandleden i Borgå har i början av juli inlett arbetet på Telegrafberget.

Såsom i andra objekt utförs arbeten också på Telegrafberget i stor utsträckning som handarbete på grund av den utmanande terrängen.

− Det är möjligt att utnyttja en liten grävmaskin i början av trappstigen. När terrängen stiger måste arbetet dock utföras helt med hjälp av muskelkraft. Det är därför vi har en grupp med sex anställda här, berättar arbetsledare Veli-Matti Vihinen.

Iståndsättningsarbeten uppskattas ta 4−5 veckor.

På Telegrafberget rustar man upp gammalt och skyddar naturen mot slitage

På Telegrafberget iståndsätts slitna stigar och trappor i området. Trappstigens gamla stentrappor bevaras och de kompletteras med gamla trappstenar som hittats på gatudepån, som nu kommer i användning. Trappstigen antas vara från 1850-talet då det fanns en optisk telegraf på berget.

Förbättrandet av stigarna gör det lättare att röra sig i området och visar också för besökarna var man bör röra sig.

– I populära naturobjekt med stort antal besökare är det viktigt att beakta slitaget i terrängen. Skyddsområdets natur på Telegrafberget har fått utvecklas orörd. Naturtillstånd och dess fridfullhet lockar människor till området vid sidan av utsikten. När slitaget koncentreras till vissa delar bevaras den omgivande naturen, berättar ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen från kommuntekniken.

I de redan iståndsatta utsiktsobjekten har man redan upptäckt slitaget av olika motionsformer. De nya trapporna och stigarna har rustats upp som handarbete, med respekt för den historiska atmosfären. De klarar dock inte av ett hårt slitage, till exempel terrängcykling.

Iståndsättningsarbeten hör till ett projekt som miljöministeriet stöder, med vilket man förbättrar tillgängligheten till och kännedomen om kulturhistoriskt värdefulla utsiktsplatser.