Hoppa till innehåll

Iståndsättningsarbetet fortsätter i folkparken i Kokon

Iståndsättning av de historiska utsiktsplatserna vid strandrutten i Borgå som genomförs med miljöministeriets stöd framskrider och Nationalstadsparkens renoveringsgrupp har gått över till folkparken i Kokon.

Iståndsättning av de historiska utsiktsplatserna vid strandrutten i Borgå som genomförs med miljöministeriets stöd framskrider och Nationalstadsparkens renoveringsgrupp har gått över till folkparken i Kokon.

Där iståndsätts stigen och trappor som leder till utsiktsplatsen. Det även utreds möjligheten att återställa de ursprungliga stigar som har täckts av växtligheten under åren.

Stigar som har ställvis helt täckts förbättras genom att minska på gräs och dvärgbuskar och efter det installeras en ny ytbeläggning. Trapporna rengöras och sådana ställen som är i allra sämsta skick iståndsätts så att tillgång till utsiktsberget blir lättare.

-Arbetet görs inom inhägnade områden så att arbetet inte medför något som särskilt borde beaktas när man rör sig i parken. Man kan gå fritt i parken, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

-Ändå tål de nya gångarna och trapporna inte terrängcykling. I de färdiga gångarna och trapporna i Näsebacken finns skador orsakad av cykling, påminner Tarkiainen.

Ändringar i trafikarrangemangen i folkparken i Kokon

Enligt nämndens beslut som fattades i januari är det förbjudet att köra med motorfordon till spetsen av Kokonudden. Endast körning till fastigheter och servicekörning är tillåtet. Utöver vägmärken som anger körförbud kommer breddningar reserverade för parkering före parken anvisas med märken.

I skötsel- och användningsplanet för nationalstadsparken betonas att fordonstrafiken inte passar in i den historiskt värdefulla folkparken. Motorfordonen medför även risk för olycka för gång- och cykeltrafiken och motionärerna i parken. Till och med gräsmattor på parken har skador på grund av fordonsspår. Under vintern gallrades trädbestånd som var i dåligt skick på folkparkens sluttning med hjälp av en skogsarbetare med häst. Nu fortsätter arbetet med muskelkraft och lätta maskiner.

– Vid arbetet kommer stigarnas gamla stenkant fram under mossan och trädbeståndet. Planerna lever enligt det. Hela renoveringsgruppen under ledning av parkbyggmästare Veli-Matti Vihinen funderar dagligen på hur kan man lösa sådana detaljer, berättar Inkeri Tarkiainen.

Videor berättar om iståndsättning av utsiktsplatserna

Man kan bekanta sig med iståndsättning som görs under sommaren på folkparkens utsiktsplatser med hjälp av videopresentationer som har publicerats på stadens webbplats. I videor berättas det om arbetet som genomföras på objekten enligt projektplanen. Iståndsättningsarbetet genomförs på fem populära utsiktsobjekten. Utöver utsiktsplatser på Näsebacken och i folkparken i Kokon görs iståndsättningsarbete på Borgbacken, Telegrafberget och Tornberget.

-Arbetets tyngdpunkt är på iståndsättning av stigar och trappor. Även skyddet av dessa områden har en stark anknytning till iståndsättningsarbetet. När slitage styrs till de huvudsakliga rutterna, bevaras den omgivande naturen. Om gången sprids från stigar orsakar det skador till de känsliga områdena. Till exempel klättrande på rötter av Edelfelts tall på Borgbacken försämrar trädets skick. Klättrande och cykling på sluttningen har slitit på den historiska borgvallen mycket, berättar planläggare och landskapsarkitekt Anne Rihtniemi-Rauh från stadsplaneringen.

Utöver presentation av iståndsättningsarbete lyfter videor fram utsiktsplatsernas historia och värden. Projektets mål är utöver objektens fysiska tillgänglighet att förbättra vetskapen om objekten.

– Utsiktsplatserna vid Borgå kust var platser för signaleldar för havsfarleden till Borgå i århundraden. Genom tiderna har de använts av hela gemenskapen och blivit kända som resmål i slutet av 1800-talet när beskådande av landskap från de höga platserna blev populärt, summerar Anne Rihtniemi-Rauh.