Hoppa till innehåll

Klassificeringen av underhållsbidrag för enskilda vägar har uppdaterats

Stadsutvecklingsnämnden har godkänt en precisering av klassificeringen av underhållsbidrag för enskilda vägar.

Preciseringen gäller från 1.1.2023. Då underhållsbidrag beviljas, är de enskilda vägarna i Borgå indelade i klasser. Vägar i klass I får 100 % bidrag, vägar i klass II får 70 %. Om vägen har beläggning minskas bidraget med 10 %.
Vägar i klass I ska uppfylla två villkor: Det ska finnas fast bosättning längs vägen och vägen ska vara en genomfartsväg eller betydande för vägnätet eller användningen av vägen ska vara exceptionell.
Om vägen uppfyller kriterierna och väglaget vill höja vägens klassificering, kan väglaget ansöka om en ändring av vägens bidragsklass.
En fritt formulerad ansökan med motiveringar för att höja vägens bidragsklass ska sändas till kommuntekniken före årsskiftet. Staden överväger att ändra bidragsklassen utgående från ansökningarna.
Borgå stad beviljar årligen bidrag till cirka 220 väglag.


Utbilda dig till vägdisponent


Det behövs flera vägdisponenter i Borgå. Om du behärskar grunderna i väghållning, kan du med fördel anmäla dig till Suomen Tieyhdistys ry:s vägdisponentutbildning. Nästa utbildning ordnas på vintern 2023, sista ansökningsdag 14.11.2022