Hoppa till innehåll

Klorering vid Sannäs vattenverk avslutas idag 15.12.

Borgå vatten tog i bruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattenverk 11.10, som en normal säkerhetsåtgärd, för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i råvattenbrunnarna.

Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Pga. detta avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Man kan dock under några dygns tid ännu känna av smak och lukt av klor i hushållsvattnet.