Hoppa till innehåll

Klorering vid Sannäs vattenverk avslutas under dagens lopp 4.9.

Borgå vatten tog i bruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattenverk på torsdagen den 27.8. för att trygga vattnets mikrobiologiska renhet. Kloreringen är en normal säkerhetsåtgärd efter att huvudledningen reparerats och tagits i bruk igen. Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen och vattenkvaliteten har uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål. Pga. detta avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.