Hoppa till innehåll

Kom och arbeta hos oss! Vi söker nu nya experter till skolor och daghem

Vi söker nu nya experter till småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Många intressanta uppgifter erbjuds på olika håll i staden. Vi deltar denna vecka också i Educa-mässan. Kom dit och bekanta dig med din blivande arbetsgivare och kolleger.

Koululaiset luokassa

Till Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik söks arbetstagare för daghem, för barnets stöd samt till öppna småbarnspedagogiska tjänster. Vid stadens 21 kommunala daghem kan sökas uppgifter som lärare, socionom och barnskötare inom småbarnspedagogik för finsk- och svenskspråkiga barngrupper.

– Vårt arbete är barnens barndom, vilket gör det arbete som utförs inom småbarnspedagogiken så betydelsefullt. Vi är särskilt stolta över användarvänliga läroplaner och motionerande småbarnspedagogik som stöder barns dagliga rörlighet, berättar Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

– Styrkor inom småbarnspedagogiken i Borgå är experter samt permanenta vikarier som stöder barnet. Vi uppmuntrar utvecklingen av arbetstagarnas kompetens genom att stöda deras vidareutbildning samt erbjuda utbildningar som stöder den pedagogiska kompetensen, fortsätter Nyberg.

Skolorna har en verksamhetskultur för god inlärning

Borgå stad anställer också nya experter till den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Till de finskspråkiga skolorna söks bl.a. rektorer, biträdande rektorer, klasslärare, ämneslärare och speciallärare.

– I våra skolor i Borgå råder en verksamhetskultur som skapar förutsättningar till bra lärande och arbetstrivsel för de anställda. Vi söker kunniga och entusiastiska professionella inom undervisningssektorn till vårt team, berättar direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Jari Kettunen.

Till de svenskspråkiga skolorna söks klasslärare, ämneslärare, speciallärare och specialklasslärare.

– Vi söker professionella inom undervisningssektorn som har ett starkt pedagogiskt kunnande och en god attityd att möta eleverna. Vi uppskattar samarbetsförmåga och social kompetens samt en positiv attityd till kontinuerlig utveckling av undervisningen. Vi anser att samarbetet mellan skolor och hem är mycket viktigt, fortsätter Rikard Lindström, direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Borgå stad är synligt med på Educa-mässan

Undervisningssektorns nationella Educa-mässa ordnas i Helsingfors Mässcentrum 26-27.1.2024. Professionella inom småbarnspedagogik, utbildning och rekrytering i Borgå stad är anträffbara på stadens mässavdelning 6 r 71. Dessutom håller experterna intressanta anföranden på scenen Framtidens klassrum (Tulevaisuuden luokkahuone) på fredagen:

  • kl. 11 Rikard Lindström: Delat ledarskap som stöd för välmående i arbetet
  • kl. 14 Jari Kettunen: Starkare tillsammans – erfarenheter om modellen med områdesrektorer i Borgå (Vahvempia yhdessä – aluerehtorimallin kokemuksia Porvoossa)
  • kl. 15.30 Leila Nyberg: Tillsammans lyckas vi – småbarnspedagogiken i Borgå (Yhdessä onnistumme – Porvoon varhaiskasvatus)

Ansökningstiden för lediga jobb inom småbarnspedagogiken tar slut 5.2.2024 kl. 15. Skolornas ansökningstid tar slut 12.2.2024 kl. 15. Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka.