Hoppa till innehåll

Kom och leda hobbygrupper inom En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet och projektet SKAPA läsåret 2024–2025

Borgåmodellen för hobbyverksamhet söker serviceproducenter för läsåret 2024–2025 för att ordna hobbygrupper för elever inom grundläggande utbildning antingen i skolorna eller i närheten av dem.

Maalivärit. Målfärg.

Hobbygrupper kan arrangeras av organisationer, föreningar och företag, egenanställda samt andra sammanslutningar som ordnar hobbyverksamhet och andra enheter inom staden. Om du som privatperson är intresserad av att leda hobbygrupper kan du ta kontakt med koordinatorn för hobbyverksamheten (kontaktuppgifter nedan).
Om de avtalsleverantörer som väljs vid konkurrensutsättningen inte kan erbjuda ledare till alla hobbyhelheter som barn och unga har önskat, kan uppdrag erbjudas också till andra parter som direktupphandling.


Infokväll den 25 mars

Staden söker nu för första gången serviceproducenter via en upphandlingsannons i Hilma. Upphandlingsannonsen finns i tjänsten Hilma.
Anmäl dig som serviceproducent och lämna ett anbud senast torsdag 4.4.2024 kl. 12.00.
Vi berättar mera om anbudsförfarandet och projekten måndag 25.3.2024 kl. 17–18.30 i ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20. Vänligen meddela att du kommer så att vi kan beräkna mängden servering. Se kontakuppgiften nedan.


Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Verksamhetsperioden för klubbarna inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet är från september till maj. Hobbyklubbarna ordnas kl. 12–17 på vardagar. Hobbyklubbarna arrangeras inte under skolornas lovtider eller på helgdagar. Läsåret 2024–2025 arrangeras huvudsakligen klubbar som ordnas hela läsåret. Hobbyverksamhet erbjuds åt elever i årskurserna 1–9 i skolorna eller i närheten av skolorna i samband med skoldagen. Grenar som inte kan utövas i skolan kan erbjudas också på någon annan plats. Dessutom ordnar staden uppsökande hobbyverksamhet för barn och unga som ännu inte har någon hobby. Hobbyklubbarna är gratis för barn och unga.


SKAPA Borgå-Sibbo

SKAPA Borgå-Sibbo strävar efter jämlikare och tillgängligare konstundervisning och konsthobbyer för barn och unga. Till projektet anställs för åren 2024–2025 engagerade konstfostrare med olika slags kunskapsprofiler för att ge inspiration och handledning till barn och unga i deras konstnärliga utveckling och för att ge stöd till anställda inom småbarnspedagogik och lärare i årskurs 1–6 via verksamhet som ökar deras kunskaper.