Hoppa till innehåll

Konfliktåtgärderna under resten av veckan påverkar kollektivtrafiken och kost- och städtjänster i Borgå

Konfliktåtgärderna den 1 och 2 februari syns också delvis i Borgå, enligt aktuella uppgifter påverkas kollektivtrafiken och kost- och städtjänsterna i skolor och småbarnspedagogiken.

Porvoon kaupungin tunnus.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbunds (AKT) strejk på fredag 2.2.2024 påverkar kollektivtrafiken och således också elevernas resor till och från skolan. Borgå stad ersätter inte utebliven busstrafik med annan trafik. Således är det vårdnadshavarna som ska säkerställa elevernas resor till och från skolan eller komma överens med skolan om en eventuell övervakning på eftermiddagen eller frånvaro.
– Det är på sin plats att aktivt följa trafikföretagens egen information, situationerna kan förändras snabbt, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.
För närvarande vet man att strejken påverkar i Borgå åtminstone trafiken som sköts av Koivisto auto Porvoo, OnniBus Oy, Pohjolan Liikenne Oy och Vekka Group.

Inom småbarnspedagogiken serveras det en sopplunch, i skolorna en lätt lunch

Borgå kost- och städtjänster förbereder sig på politiska konfliktåtgärder som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf har meddelat om torsdagen den 1 februari kl. 11–15.
– Vi förbereder oss på att en del av våra anställda kan lämna arbetsplatsen under den tiden, säger verkställande direktör Leila Korhonen.
Inom småbarnspedagogiken serveras det för barnen och personalen en normal sopplunch. På några platser kan bespisningen ske tidigare än vanligt. Mellanmålet byts ut till en portionsyoghurt och frukt. I eftermiddagsklubbarna serveras mellanmålet normalt, så också frukten på eftermiddagen.
Vid behov serveras maten på engångsservis.
I skolorna serveras det till eleverna och personalen en lätt lunch, dvs. juice, frukt och mellanmålskex. Detta gäller också de förskolor som ligger i anslutning till skolor.
– Om eleverna har en lång skoldag, så kan de om de vill ta en liten matsäck med sig hemifrån, så att de orkar hela skoldagen, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.
När utmarschen blir av sker det inga städningsåtgärder efter kl. 11, undantagen är lokalerna i Albert Edelfeltin koulus småklasser och Borgå simhall.

Eventuella verkningar också på eftermiddagsklubbarnas verksamhet

Den eventuella utmarschen på torsdag kan också påverka eftermiddagsklubbarnas verksamhet.

– Ifall eftermiddagsverksamhet inte arrangeras, är det bra om vårdnadshavarna kan hämta sina barn från skolan. Bussarna kör ändå ännu på torsdag på normalt sätt, så eleverna kan åka hem med buss om de har resekort. Privata serviceproducenter informerar separat om ändringarna, berättar Borgå stads koordinator för eftermiddagsverksamhet Anne Lindholm.

Staden informerar vårdnadshavarna om strejken och förberedelserna via Wilma och Daisy.