Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten vid Gammelbackavägen och Allévägen 29.8. – avbrott i vattendistributionen på närliggande områden

Borgå vatten utför kopplingsjobb vid Gammelbackavägen och Allévägen 29.8. Arbetet är anknutet till saneringen vid Gammelbackavägen och kopplingsarbetet i fråga blir klart under dagen. Vattnet måste stängas på områden som syns på kartan.

Vi ber kunderna ta vatten i reserv innan arbetet börjar. Vattenverket hämtar också vattentankar till adressen Allévägen 9 och vid korningen av Gammelbackavägen-Kabelvägen.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.