Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten vid Gammlebackavägen – Värdinnans väg 3.8. – kan orsaka kvalitetsstörningar vid närliggande områden

Borgå vatten utför kopplingsjobb vid Gammelbackavägen och Värdinnans väg idag 3.8. Arbetet är anknutet till saneringen vid Gammelbackavägen och kopplingsarbetet ifråga blir klart under dagen. Vattenledningen på Värdinnans väg är stängd på en kort sträcka. När man stänger och öppnar ventiler kan detta leda till att vattnets flödesriktning ändras och avlagringar kan lossna från rören. Ifall vattnet är brunt vid närliggande områden ber vi kunder låta vattnet rinna en stund tills det klarnat. Vattnet kan användas normalt efter detta. Vattenverket spolar huvudlinjerna innan stängda sträckan öppnas.

En fastighet är utan vatten under arbetet, fastighetsägaren har meddelats om distributionsavbrottet tidigare.