Hoppa till innehåll

Kort avbrott i vattendistributionen i Kullo 31.1.

Vattenverket utför kopplingsarbeten i Kullo 31.1 kl. 13-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Avbrottet berör 2–3 fastigheter som meddelats skilt. Kopplingsarbetet utförs vid Kulloon Kotitupa.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.