Hoppa till innehåll

Köttbodans badstrand i Sondby har omvandlats till allmän badstrand – hundstranden borttagen

Borgå stad har utfört ombyggnadsarbeten på badstrandsområdet i Köttboda i Sondby i syfte att återställa området till allmän badstrand och begränsa slitage på området.

Uiva koira.

Till följd av arbetena har badstrandsområdet avgränsats med diken, jordvallar och bommar, parkeringsplatsen har utvidgats och hundstrandens konstruktioner har rivits och hundstranden avlägsnats. Det är enligt lag förbjudet att hålla hundar på allmän badstrand och att låta dem simma där.

– Hundstrandens läge på den här stranden har varit svårt, eftersom de som åker till hundstranden har varit tvungna att gå genom strandområdet och det har gett upphov till förargliga och delvis farliga möten med andra strandanvändare, konstaterar idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.

Med utförda arbeten har man begränsat körningen med motorfordon till Majviksvägen och strandens parkeringsplats. Området har på senare år varit ett populärt boende för husbilar m.m. och det är inte syftet med den allmänna badstranden.

– Hela strandområdet är nu en allmän badstrand och ett område där man endast rör sig till fots. Tyvärr finns det sedan dess ingen badplats för hundar, och det finns för närvarande inga planer på en sådan. Det är möjligt att låta hundar och andra djur simma någon annanstans än på allmänna badstränder, säger Liitiäinen.