Hoppa till innehåll

Kulturtjänsterna samlade cirka 90 000 deltagare år 2020

Trots det exceptionella året samlade Borgå stads kulturtjänsters museer, utställningar och evenemang i fjol över 50 000 besökare.

Trots det exceptionella året samlade Borgå stads kulturtjänsters museer, utställningar och evenemang i fjol över 50 000 besökare.

Under normala förhållanden är antalet besökare i Borgå stads kulturtjänsters museer, utställningar och evenemang dock över hälften större.  På grund av undantagsförhållanden var lokalerna delvis stängda och publikmängderna begränsade i enlighet med utfärdade coronarestriktioner och säkerhetsanvisningar.

Publikmängderna begränsades så att den mottagna publikmängden var under hälften av lokalernas normala kapacitet. Trots det sökte över 50 000 besökare kulturupplevelser, bl.a. konst, konserter och teater, under det gångna året. 

– Den begränsade kapaciteten utnyttjades helt.  Fjolårets besökarantal var jämförbara med de föregående årens med beaktande av att lokalerna var stängda en del av året och inga grupper togs emot. Detta visar att människorna också under exceptionella förhållanden är intresserade av konstupplevelser, och behovet av konst och kultur fortsätter att öka, konstaterar kulturproducent Thomas Weissman.

Museerna, utställningarna och evenemangslokalerna var i fjol stängda på våren 17.3–31.5 och hösten 31.11–31.12.2020. 

De digitala kulturtjänsterna är här för att stanna

På grund av undantagsförhållandena blev man tvungen att skjuta upp en del av fjolårets kulturevenemang och kulturverksamheter eller att genomföra dem med en mycket begränsad publikmängd. De nya digitala tjänster som utvecklades för att ersätta de fysiska konserterna, evenemangen, utställningarna och verkstäderna, fick genast ett gott mottagande. Det digitala programmet är lättillgängligt, sänker tröskeln att delta och når en publik också utanför Borgås gränser.

Borgå stads kulturtjänsters digitala produktioner nådde i fjol cirka 38 000 åskådare. Till följd av de digitala produktionernas varma mottagande har kulturtjänsterna beslutat att också i fortsättningen satsa på digital produktion.

– Coronapandemin ledde oss in på ett nytt område, och till vår glädje kan vi konstatera att språnget in i den digitala världen var fördelaktigt, lärorikt och uppskattat.  Digitala produktioner har kommit för att stanna som en del av stadens kulturtjänster, konstaterar kulturkoordinator Miira Holländer.

I fjol gav Borgå stads kulturtjänster ut 72 olika digitala upplevelseprodukter.

– Förståelsen för kulturens och konstens betydelse för samhället har ökat under det gångna året. Kultur- och konstupplevelserna bidrar kraftigt till kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa samt känslan av samhörighet, säger Susann Hartman, chef för kulturtjänster. Hon glädjas över att serviceutbudet har utvidgats och funnit nya former. Det digitala kulturutbudet har samlats på adressen www.borga.fi/digikultur

Ytterligare information:Thomas Weissman, kulturproducent, tfn 040 489 9920, thomas.weissman@borga.fi